Informare de presă

BUCURESTI - 7 decembrie 2017

Comunicat tip General in Media / Publicitate, Politic

Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, participă vineri, 8 decembrie, la evenimentul care marchează lansarea campaniei de comunicare publică #WeAreNATO, organizată de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Educației Naționale, cu sprijinul Diviziei de Diplomație Publică a NATO. Campania este menită să evidențieze maniera în care unitatea și solidaritatea dintre Aliați contribuie la protejarea păcii și securității cetățenilor.

MAE

MAE

Evenimentul va avea loc începând cu ora 11.30, în Sala Constantin Stoicescu din cadrul Facultății de Drept a Universității București, în prezența reprezentanților celor trei ministere.

Jurnaliştii interesaţi să participe la eveniment sunt rugaţi să confirme prezenţa trimiţând un e-mail pe adresa: presa@mae.ro, până vineri, 8 decembrie, ora 08.00.

Jurnaliştii acreditaţi sunt rugaţi să ajungă cu jumătate de oră înainte de eveniment şi să aibă asupra lor legitimaţia de presă şi actul de identitate.

Direcția Purtător de Cuvânt și Comunicare

Notă: Informaţiile de mai sus sunt destinate redacţiilor în vederea organizării activităţii şi nu pentru publicare.

Direcţia Purtător de Cuvânt şi Comunicare

Tel.: +40 21 431 1377 +40 721 270 845

Web: www.mae.ro (http://www.mae.ro/)

E-mail: presa@mae.ro

Despre Ministerul Afacerilor Externe

Informaţii suplimentare:Stadiul îndeplinirii principalelor criterii tehnice de acces în programul Visa Waiver (VWP)I. Securitatea documentelor de călătorie1. Începând cu 18 ianuarie 2010, sistemul de eliberare a paşapoartelor electronice (biometrice) a devenit funcţional la nivelul întregii ţări.2. Toate documentele de călătorie emise de statul român răspund, de asemenea, unor standarde de securitate ridicate.3. Este operaţional un mecanism de transmiterea către Interpol, în termen de 24 de ore, a informaţiilor legate de paşapoartele pierdute sau furate.II. Controlul la frontierăAu fost adoptate numeroase acte normative în vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale transfrontaliere: - HG 324/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Controlul la Frontieră pentru perioada 2007-2010, conţinând măsuri de gestionare coerentă şi eficientă a frontierei de stat a României - HG 1122/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Migraţia (2007-2010), conţinând măsuri de control al migraţiei, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, acordarea de azil şi integrarea socială a străinilor - HG 1654/2006, de aprobare a Strategiei naţionale de combatere a traficului ilegal de persoane (2006-2010)III. Aspecte legate de imigraţie1. Implementarea la nivel naţional a formatului unic de permis de reşedinţă pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor terţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1030/20022. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul aziluluiIV. Acorduri de cooperare în domenii relevante semnate sau în curs de negociere cu partea americană1. Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei al SUA privind cooperarea în prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive, semnat la Bucureşti, la 15 septembrie 20082. Declaraţia între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) din România şi Departamentul Securităţii Interne din SUA privind principiile de cooperare în vederea întăririi măsurilor bilaterale de securitate pentru călătoriile internaţionale şi cerinţele Programului Visa Waiver, semnată la Washington, la 3 noiembrie 20083. Sunt în curs de finalizare negocierile cu partea americană cu privire la Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind activitatea ofiţerilor de securitate de pe aeronave (air marshals).