Carmen Dan: intenționăm să implementăm un mecanism de protecție pentru angajații expuși unor amenințări sau violențe în legătură cu serviciul

BUCURESTI - 3 noiembrie 2017

Comunicat tip General in Media / Publicitate, Social, Institutii Publice

In continuarea demersurilor de întărire a autorității și de îmbunătățire a statutului polițistului, MAI supune dezbaterii publice un proiect de ordin al ministrului afacerilor interne prin care se introduc de o serie de măsuri de protecție pentru anumite categorii de personal și membrii familiilor acestora (soțul/soția, copiii și părinții aflați în întreținere legală), în situațiile în care sunt supuși unor amenințări sau violențe ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu acestea.

MAI

MAI

De aceste măsuri vor putea beneficia personalul expus riscurilor care rezultă din specificul misiunilor de zi cu zi, respectiv: polițiștii, jandarmii, personalul militar din Direcția Generală de Protecție Internă și alți funcționari publici. Față de aceste categorii de personal există în actele normative care le reglementează statutul profesional prevederi legale care instituie dreptul angajaților de a beneficia de protecție în astfel de situații, ordinul supus dezbaterii publice urmând să stabilească procedura unitară de aplicare a acestora.

Pentru celelalte categorii de personal, inclusiv aparținând IGSU și al IGAV, pe măsură ce în actele normative care le reglementează statutul vor fi introduse acest tip de drepturi, și acești angajați vor beneficia de prevederile instituite prin acest ordin al ministrului, cunoscut fiind că un ordin al ministrului se emite în aplicarea unui act normativ superior – lege, ordonanță de urgență sau hotărâre de guvern. MAI are în lucru modificări legislative care să introducă astfel de prevederi pentru întreg personalul propriu.

Măsurile de protecție se pregătesc și se desfășoară de către structurile de jandarmi, cu excepția personalului din cadrul Poliției Române și a membrilor de familie ai acestuia, pentru care protecția se asigură de către structurile de poliție.

Instituirea protecției se face la solicitarea angajatului sau din oficiu, atunci când se constată că este iminentă producerea ori au fost manifestate acte în scopul intimidării sau amenințării ori violențe față de angajații MAI. Solicitarea angajatului este analizată de șefii nemijlociți și de structura de protecție internă, ulterior, în cazul aprobării, măsurile de protecție fiind dispuse prin ordin al ministrului afacerilor interne.

Aceste măsuri se vor institui cu caracter de urgență, până la momentul emiterii ordinului de ministru.

Prin proiectul de ordin supus dezbaterii publice se stabilesc, de asemenea, atribuțiile personalului desemnat să execute protecția și conținutul planului de protecție prin care sunt consemnate activitățile specifice pentru asigurarea protecției.

Textul documentului este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro (http://www.mai.gov.ro/) , la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1A, sector 1, Bucureşti.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la proiect pot fi trimise în termen de 20 de zile de la data publicării la adresa dgj_transparenta@mai.gov.ro

Directia Informare si Relatii Publice Centrul de Presa al M.A.I.

Telefoane: 021/264.86.17 (oras) 11.707 (interior M.A.I.) E-mail: comunicare@mai.gov.ro