PLAN URBANISTIC CALEA 13 SEPTEMBRIE-SOS PROGRESULUI-RAZOARE

BUCURESTI - 6 decembrie 2017

Comunicat tip General in Administratie Publica

Planul urbanisitic zonal inițiat TITAN-MAR SA se află în acest moment faza anunțului de intenție.

COMUNICAT DE PRESĂ NR.351 / 06.12.2017

 

Societatea CALOR își exprimă îngrijorarea cu privire la Planul Urbanistic inițiat de TITAN-MAR S.A. în zona Calea 13 Septembrie-Sos.Progresului-Răzoare, care în caz de materializare conform specialiștilor ar conduce printre altele la afectarea gravă a activității noastre comerciale și la dislocarea unui număr de peste 10.000 de persoane în această zonă deja aglomerată/poluată.

Certificatele de urbanism, anunțul de intenție, planșele și avizul de oportunitate aferente P.U.Z.-ului aprobate de către autoritățile locale și ulterior publicate pe site-ul primăriei municipiului București nu sunt în concordanţă cu situaţia reală din teren,  conțin numeroase inexactități, lipsuri,etc.

Cele mai grave neconformități ce reies din planul urbanistic inițiat de firma fostului primar general Adriean Videanu sunt următoarele : cele trei clădiri nou construite în perioada 2000-2005 nu figurează pe planșe, cele patru loturi cu suprapuneri dintre proprietatea CALOR și TITAN-MAR  aflate în incinta noastră împrejmuită sunt prezentate ca fiind proprietatea exclusivă a TITAN-MAR deși pe rol sunt peste 60 de dosare între părți, pe loturile aflate în coproprietate se prevăd amenajări și schimbări fără cunoștința/acordul nostru, rețelele de utilități care ne deservesc și care ființează pe teren nu sunt figurate în schimb menționându-se că terenul este liber de orice construcții, căile ferate/căile de acces în folosință comună existente nu mai figurează pe noile planuri, nu sunt menționate toate litigiile/sarcinile, lipsește studiul de impact aferent circulației noii aglomerări urbane, părți din proprietatea subscrisei sunt prevăzute pentru lărgirea circulației/parcări, etc. 

Îndemnăm autoritățile locale să nu nesocotească drepturile de proprietate ale companiei noastre , nici drepturile de coproprietate, respectiv celelalte drepturi reale ce ni se cuvin (tranzit, folosință comună, servitute, superficie și următoarele).

 

Pentru orice informații suplimentare vă stăm la dispoziție .

 

CALOR S.R.L.

 

Admin.,

Sandal Popescu

 

Director G-ral,

Bogdan Popescu