27 de jurnalişti au beneficiat de cursuri de formare profesională în domeniul egalităţii de şanse, în cadrul proiectului FEMINA ROMÂNIA

BUCURESTI - 17 mai 2012

Comunicat tip General in Educatie / Cultura, Media / Publicitate, Social

Proiect cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – „Investește în oameni!”
Axa prioritară nr. 6/Domeniul major de interventie 6.3 Promovarea egalității de șanse pe piața muncii/ Contract nr.: POSDRU/97/6.3/S/60732
Titlul proiectului: „FEMINA – Formare pentru jurnaliști, Emisiuni TV, Monitorizare, Informare Națională și Advocacy pentru afirmarea egalității de șanse și de gen”

27 de jurnalişti au beneficiat de cursuri de formare profesională în domeniul egalităţii de şanse,  în cadrul proiectului FEMINA ROMÂNIA

COMUNICAT DE PRESĂ

BUCUREŞTI, 17 MAI 2012

Prin activitatea lor zilnică pot influenţa societatea. Articolele scrise de ei rămân mărturii peste timp, vocile lor pot deveni mai percutante la radio, iar invitaţii pe care-i cheamă în emisiunile TV pot demola mituri. Este vorba despre jurnaliştii din România, categoria profesională direct vizată de către Proiectul FEMINA – Formare pentru jurnalişti, Emisiuni TV, Monitorizare, Informare Naţională şi Advocacy pentru afirmarea egalităţii de şanse şi de gen” iniţiat de Blockbuster Media şi partenerii săi. 

Un pas important în acest sens a fost făcut la Sinaia, în perioada 10-13 mai 2012, când 27 de jurnalişti au beneficiat de cursuri de formare profesională în domeniul egalităţii de şanse în cadrul proiectului FEMINA ROMÂNIA. Problematica egalităţii de şanse şi, în particular, a aplicării unui tratament egal femeilor şi bărbaţilor la locul de muncă, reprezintă o temă constant preocupantă a societăţii actuale. Egalitatea de şanse şi de gen este o noţiune relativ nouă în România. Proiectul „FEMINA – Formare pentru jurnalişti, Emisiuni TV, Monitorizare, Informare Naţională şi Advocacy pentru afirmarea egalităţii de şanse şi de gen” iniţiat de Blockbuster Media şi partenerii săi işi propune să promoveze o conduită jurnalistică adecvată pentru prezentarea unei imagini corecte şi nediscriminatorii a femeii în societate, pentru semnalarea şi eliminarea stereotipurilor şi prejudecăţilor pe criterii de gen existente în practica mediatică.

Sesiunea desfăşurată la Sinaia, în perioada 10 – 13 mai 2012 a fost o altă etapă a Programului Naţional de Formare pentru Jurnalişti în Domeniul Egalităţii de şanse şi Gen. 27 de jurnalişti, bărbaţi şi femei, au beneficiat gratuit de cursurile de formare profesională cu sprjinul cofinanţării oferite de FONDUL SOCIAL EUROPEAN.  Pentru că procesul de învăţare şi asumare a unei conduite corecte în ceea ce priveşte poziţia faţă de egalitatea de şanse se face nu numai pe baze teoretice, cursul a cuprins şi părţi de formare practică, aplicaţii interactive şi de dezvoltare şi consolidare a competenţelor sociale şi civice. Scopul acestui curs a fost acela de a stimula crearea unui cadru propice dezbaterii problemei egalităţii de şanse, în condiţiile în care în România doar 1% dintre ştiri se referă la subiecte despre egalitatea dintre femei şi bărbaţi şi probleme de discriminare a femeilor.

Sesiunile de formare au fost susţinute de o echipă de specialişti în promovarea drepturilor omului şi a femeii şi a egalităţii de gen.

Până la finalul programului, 336 de jurnalişti vor beneficia gratuit de cursurile de formare profesională. Programul se desfăşoară în perioada mai 2011 – septembrie 2012 şi se adresează tuturor jurnaliştilor din toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, care fac parte din structuri mediatice, ziare, radiouri şi televiziuni, cu grade diferite de experienţă (tineri absolvenţi sau studenţi în anii terminali, până la profesionişti cu experienţă). 

Roxana Grămadă, director de proiect: “În România, una din trei femei este discriminată la locul de muncă, dezechilibru care, însă, nu transpare şi din media. Cursul oferit de FEMINA România este exact veriga care face legătura dintre situaţia de fapt şi jurnalişti. Intervenim pentru a informa, educa şi schimba atitudini în legătură cu egalitatea de şanse dintre femei şi bărbaţi în rândul celor care pot transmite mai departe mesajul unei ţări întregi."

Programul este adresat reprezentanţilor mass-media pentru a favoriza cunoaşterea şi buna înţelegere a fenomenului discriminării la  adresa femeii prin discuţii şi aplicaţii practice, facilitate de formatori cu expertiză în acest domeniu. Cursul este dezvoltat în cadrul proiectului “FEMINA – Formare pentru jurnalişti, Emisiuni TV, Monitorizare, Informare Naţională şi Advocacy pentru afirmarea egalităţii de şanse şi de gen” coordonat de S.C. Blockbuster Media S.R.L., în calitate de solicitant, împreună cu Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România (APFR) și Institutul Naţional pentru Studii de Opinie şi Marketing (INSOMAR) în calitate de parteneri.

Detalii despre proiect și calendarul complet al programului de formare pentru jurnaliști, pe www.feminaromania.ro

 

Persoană de contact:

Irina Apostol

Telefon 0721.201.559/ Irina.apostol@admediaconsult.ro