337 de jurnalişti au beneficiat de cursuri de formare profesională în domeniul egalităţii de şanse, în cadrul proiectului FEMINA ROMÂNIA.

BUCURESTI - 8 februarie 2013

Comunicat tip General in Educatie / Cultura, Media / Publicitate, Social

„Proiect cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” – „Investește în oameni!”
Axa prioritară nr. 6/Domeniul major de interventie 6.3 Promovarea egalității de șanse pe piața muncii
Titlul proiectului: „FEMINA – Formare pentru jurnaliști, Emisiuni TV, Monitorizare, Informare Națională și Advocacy pentru afirmarea egalității de șanse și de gen”/Contract nr.: POSDRU/97/6.3/S/60732

COMUNICAT DE PRESĂ

BUCUREŞTI, 8 Februarie 2013

337 de jurnalişti au beneficiat de cursuri de formare profesională în domeniul egalităţii de şanse,

în cadrul proiectului FEMINA ROMÂNIA.

Prin activitatea lor zilnică pot influenţa societatea. Articolele scrise de ei rămân mărturii peste timp, vocile lor pot deveni mai percutante la radio, iar invitaţii pe care-i cheamă în emisiunile TV pot demola mituri. Este vorba despre jurnaliştii din România, categoria profesională direct vizată de către Proiectul FEMINA Formare pentru jurnalişti, Emisiuni TV, Monitorizare, Informare Naţională şi Advocacy pentru afirmarea egalităţii de şanse şi de gen iniţiat de Blockbuster Media şi partenerii săi. 

337 de jurnalişti au beneficiat de cursuri de formare profesională în domeniul egalităţii de şanse în cadrul proiectului FEMINA ROMÂNIA. Problematica egalităţii de şanse şi, în particular, a aplicării unui tratament egal femeilor şi bărbaţilor la locul de muncă, reprezintă o temă constant preocupantă a societăţii actuale. Egalitatea de şanse şi de gen este o noţiune nouă în România, abordata in cadrul Programului Naţional de Formare pentru Jurnalişti în Domeniul Egalităţii de şanse şi Gen, cu sprjinul cofinanţării oferite de FONDUL SOCIAL EUROPEAN.  Pentru că procesul de învăţare şi asumare a unei conduite corecte în ceea ce priveşte poziţia faţă de egalitatea de şanse se face nu numai pe baze teoretice, cursul a cuprins şi părţi de formare practică, aplicaţii interactive şi de dezvoltare şi consolidare a competenţelor sociale şi civice. Scopul acestui curs a fost acela de a stimula crearea unui cadru propice dezbaterii problemei egalităţii de şanse, în condiţiile în care în România doar 1% dintre ştiri se referă la subiecte despre egalitatea dintre femei şi bărbaţi şi probleme de discriminare a femeilor. Sesiunile de formare au fost susţinute de o echipă de specialişti în promovarea drepturilor omului şi a femeii şi a egalităţii de gen.

Adela DINU, formator şi Director Executiv APFR (Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România) spune: „Am condus multe programe de formare dar ceea ce a făcut diferenţa în acest program a fost calitatea dialogului cu participanţii la curs pe un domeniu de interes pentru ei întrucât în multe cazuri jurnaliştii erau ei înşişi victime ale discriminării şi abuzurilor la locul de muncă şi în mediul privat. Mobbingul a fost fenomenul despre care ştiau cel mai puţin, deşi trăiesc experienţe de hărţuire psihologică la locul de muncă. Jurnalistul este specialistul dornic de informaţie, creativ, prompt, motivat să ia atitudine dar în acelaşi timp stresat, obosit şi harţuit. Programul de formare condus de APFR i-a făcut pe jurnalişti să conştientizeze stereotipuri, fenomene grave de încălcare a drepturilor omului, dar şi principii şi practici adecvate de lucru pentru respectarea egalităţii de şanse. Acest program i-a făcut de asemenea, mai optimişti prin faptul că există instituţii şi organizaţii care se ocupă de acest domeniu şi mai motivaţi să producă o schimbare la nivel individual, instituţional şi social”.

Cursul a fost dezvoltat în cadrul proiectului FEMINA Formare pentru jurnalişti, Emisiuni TV, Monitorizare, Informare Naţională şi Advocacy pentru afirmarea egalităţii de şanse şi de gen coordonat de S.C. Blockbuster Media S.R.L., în calitate de solicitant, împreună cu Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România (APFR) şi Institutul Naţional pentru Studii de Opinie şi Marketing (INSOMAR) în calitate de parteneri.

Roxana Grămadă, Director de Proiect: “În România, una din trei femei este discriminată la locul de muncă, dezechilibru care, însă, nu transpare şi din media. Cursul oferit de FEMINA România este exact veriga care face legătura dintre situaţia de fapt şi jurnalişti. Intervenim pentru a informa, educa şi schimba atitudini în legătură cu egalitatea de şanse dintre femei şi bărbaţi în rândul celor care pot transmite mai departe mesajul unei ţări întregi."

Persoana de contact:Irina Apostol/Tel. 0721.201.559/irina.apostol@admediaconsult.ro