Femina România salută depunerea la Parlament a proiectului de lege care combate discriminarea de gen

BUCURESTI - 15 martie 2013

Comunicat tip General in Media / Publicitate, Social, Juridic

„Proiect cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” – „Investește în oameni!”
Axa prioritară nr. 6
Domeniul major de intervenție 6.3 Promovarea egalității de șanse pe piața muncii
Titlul proiectului: „FEMINA – Formare pentru jurnaliști, Emisiuni TV, Monitorizare, Informare Națională și Advocacy pentru afirmarea egalității de șanse și de gen”
Contract nr.: POSDRU/97/6.3/S/60732

	Femina România salută depunerea la Parlament a proiectului de lege care combate discriminarea de gen

COMUNICAT DE PRESĂ, BUCURESTI, 15.03.2013

                  Femina România salută depunerea la Parlament a proiectului de lege care combate discriminarea de gen

Deputatul PSD Ana Birchall a înregistrat la Camera Deputaților propunerea de modificare a Legii nr 202/2002, cu modificările și republicările ulterioare, privind egalitatea de șanse între femei și bărbați.

”Prin proiectul depus la Camera Deputaților îmi doresc în primul rând o armonizare deplină a legislației românești cu cea europeană din domeniu. Este un proiect la care țin, nu doar pentru că sunt o reprezentantă a femeilor, dar și pentru că aplicarea a unui numar cât mai mare din recomandările europene sau din modelele altor state membre UE poate contribui la îmbunătățirea vieții femeilor în această perioadă de criză. Toate datele cercetărilor efectuate la nivel european au arătat că principalele victime ale crizei economice au fost femeile, indiferent dacă ne referim la salarizare, la găsirea unui loc de munca, la păstrarea locurilor de muncă aparținând femeilor, la promovarea în funcții de decizie” a spus deputatul PSD.

Proiectul de lege este consecința firească a unui demers public al proiectului FEMINA România. Deputatul PSD Ana Birchall a mulțumit atât FEMINA România, societății civile dar și parlamentarilor care susțin inițiativa sa.

”Mulțumesc FEMINA România pentru inițiativa de a ne provoca să imbunătățim spațiul legislativ privind combaterea discriminării de gen, pentru contribuțiile și sfaturile de substanță primite în perioada de elaborare a proiectului de lege. Numărul mare al celor care au semnat pentru modificarea legislației, 78 de parlamentari deopotrivă femei și bărbați, îmi arată că mentalitățile din România s-au modificat substanțial în ultimii ani. Astept ca legea sa fie votată cât mai curand în Parlament!” a incheiat Ana Birchall.

Proiectul FEMINA ROMÂNIA are ca obiectiv principal consolidarea principiului egalităţii de şanse şi de gen la nivelul societăţii civile pentru o mai bună promovare a femeilor pe piaţa muncii, conştientizarea drepturilor egale, depăşirea stereotipurilor culturale şi prezentarea unei imagini corecte şi nediscriminatorii a femeii în societate.

Proiectul “FEMINA – Formare pentru jurnaliști, Emisiuni TV, Monitorizare, Informare Națională și Advocacy pentru afirmarea egalității de șanse și de gen” este coordonat de S.C. Blockbuster Media S.R.L., în calitate de solicitant, împreună cu Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România (APFR) și Institutul Național pentru Studii de Opinie şi Marketing (INSOMAR) în calitate de parteneri.Detalii despre proiect, pe www.feminaromania.ro

Persoana de contact: Irina Apostol: Telefon 0721.201.559 / irina.apostol@admediaconsult.ro