FEMINA ROMÂNIA salută majorarea indemnizației de creștere a copilului

BUCURESTI - 1 octombrie 2012

Comunicat tip General in Educatie / Cultura, Media / Publicitate, Social

„Proiect cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” – „Investește în oameni!”
Axa prioritară nr. 6 / Domeniul major de interventie 6.3 Promovarea egalității de șanse pe piața muncii
Titlul proiectului: „FEMINA – Formare pentru jurnaliști, Emisiuni TV, Monitorizare, Informare Națională și Advocacy pentru afirmarea egalității de șanse și de gen” / Contract nr.: POSDRU/97/6.3/S/60732

FEMINA ROMÂNIA salută majorarea indemnizației de creștere a copilului

COMUNICAT DE PRESĂ

Bucureşti, 1 octombrie 2012

FEMINA ROMÂNIA salută majorarea indemnizației de creștere a copilului

Proiectul FEMINA ROMÂNIA salută decizia Parlamentului de a majora de la 1 octombrie 2012 indemnizația de creștere a copilului, considerând că acesta este un semnal de susținere a drepturilor femeilor și copiilor din România. Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege pentru aprobarea OUG 124/2011, care prevede majorarea indemnizației de creștere a copilului de la 75% la 85% din venitul net, începând de la 1 octombrie 2012. Proiectul de lege prevede și renunțarea la condiționarea acordării concediului de creștere a copilului și a indemnizației de creștere a copilului pentru primii 3 copii din familie. Totodată, proiectul de lege prevede flexibilizarea perioadei de plată a beneficiarilor de ajutor social pentru cei care au de plătit taxe și impozite locale, implicând flexibilizarea perioadei în care sunt obligați la plata acestor taxe și impozite.

Proiectul de lege reprezintă o prioritate legislativă, fiind dezbătut în procedură de urgență. Proiectul FEMINA ROMÂNIA salută această prioritate legislativă care vine în întâmpinarea nevoilor mamelor și copiilor. Totodată, proiectul „FEMINA – Formare pentru jurnaliști, Emisiuni TV, Monitorizare, Informare Naţională și Advocacy pentru afirmarea egalităţii de șanse și de gen” solicită Parlamentului sprijinul pentru completarea cadrului legislativ privind egalitatea de şanse şi de gen.

„Este nevoie de o clarificare si completare a actualei legislații referitoare la egalitatea de şanse pe piaţa muncii, având în vedere că prevederile curente şi sancţiunile aferente nu au reuşit să pună stavilă practicilor abuzive în materie de discriminare şi egalitate de şanse între femei şi bărbaţi”, precizează Roxana Grămada, directorul de proiect FEMINA ROMÂNIA.

Proiectul FEMINA ROMÂNIA are ca obiectiv principal consolidarea principiului egalităţii de şanse şi de gen la nivelul societăţii civile pentru o mai bună promovare a femeilor pe piaţa muncii, conştientizarea drepturilor egale, depăşirea stereotipurilor culturale şi prezentarea unei imagini corecte şi nediscriminatorii a femeii în societate.

Proiectul “FEMINA – Formare pentru jurnaliști, Emisiuni TV, Monitorizare, Informare Națională și Advocacy pentru afirmarea egalității de șanse și de gen” este coordonat de S.C. Blockbuster Media S.R.L., în calitate de solicitant, împreună cu Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România (APFR) și Institutul Național pentru Studii de Opinie şi Marketing (INSOMAR) în calitate de parteneri.

                  Detalii despre proiect, pe www.feminaromania.ro

Persoana de contact: Irina Apostol: Telefon 0721.201.559 / irina.apostol@admediaconsult.ro