Programul FEMINA oferă consiliere juridică în domeniul discriminării în cazuri de abuz în domeniul egalității de șanse

BUCURESTI - 16 martie 2012

Comunicat tip General in Media / Publicitate, Social, HR

„Proiect cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” – „Investește în oameni!”
Axa prioritară nr. 6
Domeniul major de interventie 6.3 Promovarea egalității de șanse pe piața muncii
Titlul proiectului: „FEMINA – Formare pentru jurnaliști, Emisiuni TV, Monitorizare, Informare Națională și Advocacy pentru afirmarea egalității de șanse și de gen”
Contract nr.: POSDRU/97/6.3/S/60732

Programul FEMINA  oferă consiliere juridică în domeniul discriminării în cazuri de abuz în domeniul egalității de șanse

COMUNICAT DE PRESĂ

Bucureşti, 16 martie 2012

Constituția României reglementează principiul egalității in drepturi in Articolul 16, prin care se afirmă că toți ”cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări” iar în ceea ce privește dreptul la muncă, în Articolul 41 (4) se precizează că ”La muncă egală, femeile au salriu egal cu bărbații”.

Și totuși femeile din România se află în continuare într-un dezavantaj vizibil față de bărbați, fie că este vorba de venituri, de participarea pe piața muncii sau de repartizarea responsabilităților în familie, după cum ne relevă sondajul INSOMAR realizat în cadrul proiectului “FEMINA - Formare pentru jurnaliști, Emisiuni TV, Monitorizare, Informare Națională și Advocacy pentru afirmarea egalității de șanse și de gen”.

Pentru a fi mai bine informați și pentru  veni în sprijinul celor care au nevoie de ajutor dar nu știu de unde să îl ceară, proiectul “FEMINA – Formare pentru jurnaliști, Emisiuni TV, Monitorizare, Informare Națională și Advocacy pentru afirmarea egalității de șanse și de gen” coordonat de S.C. Blockbuster Media S.R.L., în calitate de solicitant, împreună cu Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România (APFR) și Institutul Național pentru Studii de Opinie şi Marketing (INSOMAR) în calitate de parteneri oferă consiliere juridică in cazuri de abuz în domeniul egalității de șanse.

Consilierea juridică se acordă on-line, prin e-mail sau pe pagina de internet a proiectului, în cel mai scurt timp de la solicitare. Consilierea presupune evaluarea din punct de vedere juridic a situației, expunerea legislației aplicabile, prezentarea căilor legale în vederea remedierii situațiilor de abuz cu îndrumarea către instituția împuternicită pentru fiecare situație în parte,selectarea dovezilor necesare și în redactarea plângerii.

Toate informațiile sunt confidențiale si sunt protejate de relația avocat-client.

Consilierea este oferită de avocat Iustina Ionescu, membră a Women’s Human Rights Training Institute, specializată in cercetare, asistență juridică și reprezentare în cazuri de egalitate de gen și de încălcări ale drepturilor femeilor, expertă FRALEX cu numeroase cercetări în domeniul legislației și jurisprudenței din România pe diferite teme legate de drepturile omului ca egalitatea de șanse și de gen, coautoare a numeroase studii și rapoarte la solicitarea European Fundamental Rights Agency (FRA).

 

Detalii suplimentare gasiti la http://www.feminaromania.ro/people/consilier.html

 

 

 

Persoana de contact:

Irina Apostol

Telefon 0721.201.559

Irina.apostol@admediaconsult.ro