Proiectul „FEMINA ROMÂNIA" - continuă în luna iunie!

BUCURESTI - 28 mai 2012

Comunicat tip General in Educatie / Cultura, Media / Publicitate, Social

Proiectul „FEMINA – Formare pentru jurnalişti, Emisiuni TV, Monitorizare, Informare Naţională şi Advocacy pentru afirmarea egalităţii de şanse şi de gen” iniţiat de Blockbuster Media şi partenerii săi continuă în luna iunie!

Proiectul „FEMINA ROMÂNIA

COMUNICAT DE PRESĂ BUCUREȘTI, 28 MAI 2012

La Sinaia, în perioada 10-13 mai 2012, 27 de jurnalişti au beneficiat de cursuri de formare profesională în domeniul egalităţii de şanse în cadrul proiectului FEMINA ROMÂNIA. Problematica egalităţii de şanse şi, în particular, a aplicării unui tratament egal femeilor şi bărbaţilor la locul de muncă, reprezintă o temă constant preocupantă a societăţii actuale. Egalitatea de şanse şi de gen este o noţiune nouă în România.

Sesiunea desfăşurată la Sinaia, în perioada 10 – 13 mai 2012 a fost o altă etapă a Programului Naţional de Formare pentru Jurnalişti în Domeniul Egalităţii de şanse şi Gen. 27 de jurnalişti, bărbaţi şi femei, au beneficiat gratuit de cursurile de formare profesională cu sprjinul cofinanţării oferite de FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Pentru că procesul de învăţare şi asumare a unei conduite corecte în ceea ce priveşte poziţia faţă de egalitatea de şanse se face nu numai pe baze teoretice, cursul a cuprins şi părţi de formare practică, aplicaţii interactive şi de dezvoltare şi consolidare a competenţelor sociale şi civice. Scopul acestui curs a fost acela de a stimula crearea unui cadru propice dezbaterii problemei egalităţii de şanse, în condiţiile în care în România doar 1% dintre ştiri se referă la subiecte despre egalitatea dintre femei şi bărbaţi şi probleme de discriminare a femeilor. Sesiunile de formare au fost susţinute de o echipă de specialişti în promovarea drepturilor omului şi a femeii şi a egalităţii de gen. Pentru că îşi doreşte să schimbe, concret, realitatea din România, proiectul FEMINA ROMÂNIA, continuă şi în luna iunie, cu formarea altei grupe de jurnalişti. Până la finalul programului, 336 de jurnalişti vor beneficia gratuit de cursurile de formare profesională. Programul se desfăşoară în perioada mai 2011 – septembrie 2012 şi se adresează tuturor jurnaliştilor din toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, care fac parte din structuri mediatice, ziare, radiouri şi televiziuni, cu grade diferite de experienţă (tineri absolvenţi sau studenţi în anii terminali, până la profesionişti cu experienţă).

VASILE MOLDOVAN, trainer: „Scopul acestui program este să formeze experţi”

VASILE MOLDOVAN: ”Scopul acestui program este să formeze experți în mass-media, pe tema egalității de șanse cu referire la aspecte de discriminare  dar și discuții pe legislația privind egalitatea de șanse sau alte legi specifice care pot combate discriminarea.  A fost interesant să lucrez cu jurnaliștii din Bucureşti. Mi-a plăcut profesionalismul lor. Impresionant a fost și modul în care echipa s-a implicat în activitatea programului de formare, iar pentru noi, ca formatori, a fost o așteptare diferită când am aflat că lucrăm cu jurnaliștii din Capitală. Aşteptăm în continuare grupurile de jurnalişti care se vor alătura demersului, în luna iunie.”

Cursul este dezvoltat în cadrul proiectului “FEMINA – Formare pentru jurnalişti, Emisiuni TV, Monitorizare, Informare Naţională şi Advocacy pentru afirmarea egalităţii de şanse şi de gen” coordonat de S.C. Blockbuster Media S.R.L., în calitate de solicitant, împreună cu Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România (APFR) și Institutul Naţional pentru Studii de Opinie şi Marketing (INSOMAR) în calitate de parteneri.

Detalii despre proiect și calendarul complet al programului de formare pentru jurnaliști, pe www.feminaromania.ro

 

Persoană de contact:

Irina Apostol

Telefon 0721.201.559/ Irina.apostol@admediaconsult.ro

Proiect cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – „Investește în oameni!”

Axa prioritară nr. 6/Domeniul major de interventie 6.3 Promovarea egalității de șanse pe piața muncii/ Contract nr.: POSDRU/97/6.3/S/60732