Dezbateri pe tema deşeurilor în comuna Dimitrie Cantemir, judeţul Vaslui

- 14 martie 2009

Comunicat tip General in Administratie Publica

Nu irosi, refoloseşte!

Consiliul Local Dimitrie Cantemir implementează proiectul: “Sistem de colectare selectivă a deşeurilor menajere în comuna Dimitrie Cantemir, Judeţul Vaslui - Staţie de sortare şi depozitare materiale refolosibile şi gunoi menajer, platforme betonate”, în cadrul programului Phare 2005 Coeziune Economică şi Socială - „Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”, linia de buget RO2005/017- 553.04.01.04.01.01.

Cu această ocazie, vor avea loc luni, 16 martie 2009, începând cu ora 11.30, trei dezbateri publice. Evenimentele vor fi organizate la sediul Primăriei Dimitrie Cantemir şi în satele Grumezoaia şi Guşiţei.

Proiectul are o durată de implementare de doi ani, iar valoarea investiţiei se ridică la 588.050,98 euro, din care 523.365,37 euro reprezintă fonduri europene.

Proiectul urmăreşte implementarea unui sistem de colectare selectivă şi valorificare a deşeurilor reciclabile în vederea reducerii cantităţii de deşeuri menajere depozitate în zona comunei Dimitrie Cantemir şi a satelor componente.

Grupul ţintă este alcătuit din cei 3.142 locuitori ai comunei Dimitrie Cantemir, 25 agenţi economici, instituţii publice care activează în comună şi 20 de persoane instruite din serviciul de salubrizare.

Prin proiectul promovat se doreşte a fi atinse următoarele obiective:
-Îmbunătăţirea capacităţii autorităţilor publice locale de a contribui la protecţia mediului prin implementarea unui sistem de management al deşeurilor;
-Stimularea şi facilitarea colectării selective prin amplasarea de containere şi distribuirea sacilor menajeri;
-Îmbunătăţirea colectării şi a transportului deşeurilor în zone rurale în care nu a existat până acum un sistem public de salubrizare;
-Îmbunătăţirea metodelor eficiente de tratare a deşeurilor prin valorificarea deşeurilor reciclabile în sensul asigurării unui raport cost-beneficiu satisfăcător;
-Reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile şi a altor tipuri de deşeuri colectate cu ajutorul containerelor de compactare.

Proiectul prevede realizarea unui sistem comunal de salubritate în Comuna Dimitrie Cantemir, construcţia unei rampe de descărcare a deşeurilor, a unei staţii de sortare prevăzută cu o bandă de sortare a deşeurilor şi a unei staţii de balotare a deşeurilor. De asemenea, vor fi realizate 62 platforme betonate şi 50 de recipienţi stradali.

Despre ADDVANCES

Organizarea activităţilor de colectare, transport şi eliminare a deşeurilor municipale este una dintre obligaţiile administraţilor publice locale, dar responsabilitatea selectării acestora aparţine fiecărui cetăţean, care va trebui să înveţe să colecteze separate deşeurile reciclabile: hârtie, carton, plastic, sticlă, metale.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să contactaţi pe D-na Angelica Luca de la Consiliul Dimitrie Cantemir, tel./fax 0235/485 392, e-mail: primariadtcm@yahoo.com.
primariadtcm@yahoo.com