Lansarea proiectului Phare CES „Reabilitare reţea alimentare cu apă potabilă în staţiunea turistică Tg. Ocna”

Targu Ocna - 8 septembrie 2009

Comunicat tip General in Administratie Publica

Consiliul Local al Oraşului Tg. Ocna a demarat proiectul „Reabilitare reţea alimentare cu apă potabilă în staţiunea turistică Tg. Ocna”, finanţat prin Programul Phare 2005 Coeziune Economică şi Socială - Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu, Schema de granturi: Investiţii publice în sectoarele de mediu, linia de buget: RO 2005/017-553.04.01.04.01.04. Valoarea totală a proiectului este de 860.449,37 euro, din care 765.799,94 euro reprezintă Grantul de la Uniunea Europeană iar diferenţa de 94.649,43 euro contribuţia beneficiarului local la cheltuielile eligibile, la care se adaugă cheltuielile neeligibile.

Obiectivul specific al proiectului constă în îmbunătăţirea sistemului de alimentare cu apă destinată consumului public în zona centrală a staţiunii turistice Tîrgu Ocna, în vederea creşterii posibilităţilor de investiţie şi valorificării potenţialului turistic existent.

Grupul ţintă este alcătuit din cei 6.151 consumatori deserviţi în prezent, 172 de unităţi economice şi 16 instituţii din oraşul Târgu Ocna racordate în prezent de reţeaua publică de alimentare cu apă potabilă.

Lansarea proiectului este marcată prin organizarea unei conferinţe de presă la sediul Primăriei Tg. Ocna, în data de 10 septembrie 2009, la orele 13.00.

Despre ADDVANCES

'Beneficiarii acestui proiect vor fi atât utilizatorii actuali ai reţelei de distribuţie a apei potabile cât şi 1098 de locuitori care actualmente nu sunt branşaţi la reţea, dar şi cei aproximativ 5.000 de turişti care sunt cazaţi anual în staţiunea turistică Tg. Ocna.”, a declarat Doamna Maria STAN, consilier în cadrul Primăriei Tg. Ocna.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi Doamnei Maria Stan, tel: 0722 733 886, fax 0234 344 116, e-mail primaria_targuocna@yahoo.com.
primaria_targuocna@yahoo.com