Reciclarea înseamnă profit - nu irosi, refoloseşte!

Fantanile Negre - 11 februarie 2009

Comunicat tip General in Administratie Publica

Consiliul Local Negreşti implementează proiectul: “Sistem de colectare selectivă şi valorificare a deşeurilor reciclabile în zona Negreşti, judeţul Vaslui”, în cadrul programului Phare 2004, componenta de deşeuri.

Reciclarea înseamnă profit - nu irosi, refoloseşte!

Cu această ocazie, va avea loc o dezbatere publică vineri 13 februarie 2009, ora 11.00, la sediul Primăriei Negreşti

Proiectul are o durată de implementare de doi ani, iar valoarea investiţiei se ridică la 870.000 de euro, din care 700.000 de euro reprezintă fonduri europene.

Proiectul urmăreşte:
-crearea unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor care să ducă la creşterea cantităţii de materiale reciclabile valorificate, reducându-se astfel volumul de deşeuri depozitate necontrolat;
-îmbunătăţirea gestionării deşeurilor în zona Negreşti prin tehnologii de transfer şi sortare:
-îmbunătăţirea capacităţii autorităţilor publice locale de a contribui la protecţia mediului în vederea creşterii calităţii vieţii în zona oraşului Negreşti şi a comunelor Băceşti, Dumeşti, Rebricea, Todireşti şi Vultureşti prin implementarea unui sistem de management al deşeurilor.

Grupul ţintă este alcătuit din cei 28.894 locuitori ai oraşului Negreşti şi ai comunelor partenere în cadrul proiectului( Băceşti, Dumeşti, Rebricea, Todireşti şi Vultureşti), locuitorii din mediul urban reprezentând 34%, iar cei din mediul rural 66%; 248 de agenţi economici şi instituţii publice care activează în cadrul zonelor ţintă şi 38 de persoane instruite din serviciul de salubrizare.
Prin proiectul promovat se doreşte a fi atinse următoarele obiective:
-Implementarea unui sistem de colectare selectivă;
-Informarea cetăţenilor cu privire la sistemul propus şi la modul de operare;
-Reducerea cantităţilor de deşeuri depozitate;
-Disponibilitatea generatorilor de a utiliza recipiente separate pentru diferite categorii de deşeuri;
-Reabilitarea mediului şi creşterea calităţii vieţii;
-Dezvoltarea turistică a zonei şi punerea ei în valoare;
-Creşterea numărului locurilor de muncă în zona ţintă.Despre ADDVANCES

Organizarea activităţilor de colectare, transport şi eliminare a deşeurilor municipale este una dintre obligaţiile administraţilor publice locale, dar responsabilitatea selectării acestora aparţine fiecărui cetăţean, care va trebui să înveţe să colecteze separate deşeurile reciclabile: hârtie, carton, plastic, sticlă, metale.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să contactaţi pe D-na Maria Damian de la Consiliul Local Negreşti, tel. 0744 181 271, tel. /fax 0235/457 481; e-mail: publicinfo@negresti.ro sau damian.negresti@rdslink.ro .

publicinfo@negresti.ro