Formare profesională pentru angajații ONRC privind Codul de procedură civilă și Codul penal

BUCURESTI - 4 februarie 2020

Comunicat tip Administrativ / Management in Administratie Publica

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), în calitate de beneficiar al proiectului „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”, cod SIPOCA456/cod MySMIS119317 - cofinanțat din Fondul Social European selectat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, a finalizat, în luna ianuarie 2020, cursurile de formare profesională privind Codul de procedură civilă și le-a demarat pe cele privind Codul penal.

Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC)

Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC)

     La cursurile privind Codul de procedură civilă, desfășurate în perioada septembrie 2019 – ianuarie 2020, au participat un număr de 200 de salariați ai Oficiului Național al Registrului Comerțului și ai oficiilor registrului de pe lângă tribunale.

Tematica cursurilor a vizat aspecte din Codul de procedură civilă cu incidență în activitatea registrului comerțului și se referă atât la competențele instanțelor judecătorești, cât și la dispozițiile generale de procedură, incluzând, printre altele:

  - Sistemul, fazele și etapele procesului civil;
  - Izvoarele dreptului procesual civil;
  - Legile de procedură civilă;
  - Conflictele de legi procesuale;
  - Ansamblul normelor  juridice  care  reglementează  modul  de  judecată  de  către  instanțele  judecătorești  a pricinilor  privitoare  la  drepturi  civile  ori  la  interese  legitime  care  se  pot  realiza  numai  pe  calea justiției;
  - Modul  de  executare  silită  a  hotărârilor  judecătorești  sau  a  altor  titluri executorii.

La cursurile de formare profesională privind Codul penal, care se desfășoară în perioada ianuarie - martie 2020, participă 80 de salariați ai ONRC și ai oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale.

Tematica Cursului privind Codul penal cuprinde aspecte referitoare la:

  - Legea penală și limitele ei de aplicare;
  - Pedepse;
  - Măsurile de siguranță;
  - Răspunderea penală a persoanei juridice;
  - Cauzele care înlătură consecințele condamnării;
  - Infracțiuni de corupție; infracțiuni de serviciu; falsuri în înscrisuri; infracţiuni privind activitatea economică, prevăzute de legi speciale, cu incidență în activitatea de înregistrare în registrul comerțului.

 

În cadrul fiecărei sesiuni de cursuri este inclusă o prezentare a temelor orizontale asumate de ONRC prin contractul de finanțare, privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, nediscriminarea și egalitatea de gen. Prezentarea cu tema „Dezvoltare durabilă, egalitate de şanse şi protecţia mediului” are ca rol conștientizarea participanţilor față de importanţa acestor subiecte în derularea activității lor curente. Totodată, în cadrul proiectului, este asigurată participarea egală, fără nici un fel de discriminare, la toate activitățile și reuniunile.

 

Obiectivul general al proiectului este realizarea și implementarea unui sistem eficient și performant pentru „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”.

Scopul proiectului este de a sprijini ONRC pentru a crește calitatea serviciilor furnizate, a îmbunătăți accesul la justiție, a spori transparența, etica și integritatea la nivelul sistemului judiciar.

 

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:

  - Cunoștințe profesionale și abilități îmbunătățite la nivelul sistemului judiciar, în special în ceea ce privește codurile juridice;
  - Gradul crescut de transparență și integritate la nivelul sistemului judiciar, conform celor mai bune practici în materie;
  - Implementarea și certificarea unui sistem de management al calității conform standardului ISO 9001 pentru întreaga instituție.

 

Data de începere a proiectului: 06.06.2018

Perioada de implementare: 36 luni

Valoarea proiectului (LEI): 31.794.963,25

Valoarea cofinanțării Uniunii Europene (LEI): 26.702.638,33

Date de contact: presa@onrc.ro, onrc@onrc.ro