Selectie promotori dezvoltare comunitara proiect POSDRU implementat de Asociatia Comunelor din Romania

BUCURESTI - 1 noiembrie 2010

Comunicat tip General in ONG

Asociatia Comunelor din Romania (A.Co.R.) si partenerul sau Structural Consulting Group implementeaza proiectul „Comuna, promotor al dezvoltarii spiritului antreprenorial in mediul rural”, in baza contractului de finantare cu numarul de identificare POSDRU/83/5.2/S/58447, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Unul din obiectivele specifice ale proiectului este crearea a 7 retele regionale de cate 15 promotori ai dezvoltarii comunitare. Acestia vor promova dezvoltarea comunitara la nivelul locuitorilor comunelor din judetele fiecarei regiuni, pe baza abilitatilor dobandite in urma unui program de formare profesionala privind dezvoltarea competentelor antreprenoriale (DCA).

Anuntul de selectie este postat pe site-ul proiectului www.procomune.ro, pe site-ul beneficiarului www.acor.ro si pe cel al partenerului www.fonduri-structurale.ro.

Relații suplimentare se pot obtine de la Aurel RADU - coordonator formare profesionala, la telefon 0723-303.556 si e-mail aurel@procomune.ro.

Despre Asociatia Comunelor din Romania

Misiunea Asociatiei Comunelor din Romania este aceea de a realiza o uniune mai stransa intre comunele din Romania promovand idealurile si principiile prevazute in Carta europeana a autonomiei locale.

Asociatia Comunelor din Romania
Bld. Nicolae Balcescu nr. 21, camerele 420-421, sectorul 1, Bucuresti, codul postal 010044
Tel/Fax : 021 311 9969
acor@acor.ro