23 iunie - ziua Naţiunilor unite pentru serviciul public Contribuţia ASRO – Asociaţia de standardizare din România, la procesul de dezvoltare a serviciului public

BUCURESTI - 21 iunie 2007

Comunicat tip General in Administratie Publica

Adunarea Generală ONU a decis prin rezoluţia 57/277 ca ziua de 23 iunie a fiecărui an să fie sărbătorită ca zi ONU pentru serviciul public. Totodată ONU încurajează statele membre să organizeze evenimente speciale pentru marcarea acestei Zile pentru a scoate în evidenţă contribuţia serviciului public la procesul de dezvoltare al civilizaţiei umane.
Cunoaşterea şi respectarea standardelor europene şi internaţionale de către prestatorii de servicii publice din România asigură competenţa acestora, fiind un factor determinant al succesului activităţii in cadrul pieţei unice europene.

Serviciile publice – cunoscute în Uniunea Europeană ca servicii de interes general (SGIs) şi servicii de interes economic general (SGEIs) sunt vitale pentru toată lumea. Acestea au o influenţă decisivă asupra calităţii vieţii tuturor oamenilor şi sunt esenţiale pentru societate în ansamblul ei, economie şi coeziune socială în Europa.

Pentru a se putea sigura accesul în cele mai bune condiţii al întregii populaţii serviciile publice din ţara noastră trebuie să funcţioneze într-un cadru reglementat. Acestea trebuie să îndeplinească standardele de siguranţă şi de calitate impuse de Uniunea Europeană şi să funcţioneze cât mai transparent

Cunoaşterea şi respectarea standardelor europene şi internaţionale de către prestatorii de servicii publice din România asigură competenţa acestora, fiind un factor determinant al succesului activităţii in cadrul pieţei unice europene.
Cunoaşterea şi aplicarea standardelor europene oferă oricărui agent economic numeroase avantaje, printre care:
nIntegrarea rapidă şi eficientă a economiei naţionale în economia UE,
nPătrunderea serviciilor româneşti pe Piaţa Unică Europeană,
nFavorizarea unui climat concurenţial care va conduce la creşterea calităţii serviciilor oferite şi creşterea competitivităţii agenţilor economici români,
nCreşterea încrederii clienţilor în serviciile oferite şi comercializate în conformitate cu standardele europene şi internaţionale.
nRealizarea primei etape în vederea unei certificări de sistem (calitate, mediu, sănătate şi securitate în muncă etc.) după un referenţial recunoscut european şi/sau internaţional,
nStabilitate pe piaţă a organizaţiilor care utilizează standardele europene având în vedere numărul mare al partenerilor europeni care utilizează acest sistem de standardizare.

ASRO stă la dispoziţia tuturor celor interesaţi cu standarde, colecţii de standarde pe CD sau culegeri de standarde comentate pe hârtie, consultanţă în domeniul aplicării standardelor etc. în toate domeniile de intere din cadrul serviciilor publice: servicii publice de gospodărire comunală (apă, canal. Termie, salubrizare, iluminat public), servicii publice sanitare (umane şi veterinare), servicii publice diverse (traduceri, consultanţă, certificări), administraţie publică.

Ne găsiţi la adresa www.asro.ro, sau e-mail: marketing@asro.ro, editura@asro.ro

Despre ASRO-Asociatia de Standardizare din Romania

ASRO - Asociatia de Standardizare din Romania
Bucuresti, Mendeleev 21-25, sector 1, tel:021-316 99 74
editura@asro.ro