GHID PENTRU IMPLEMENTAREA CORECTĂ A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII OCUPAŢIONALE

BUCURESTI - 18 ianuarie 2008

Comunicat tip General in Afaceri

Acest ghid explică funcţionarea evoluţiei ciclice a unui sistem OHSAS, politica de securitate si sănătate ocupaţională, modul de realizare a planificării proceselor, proiectarea sistemului, respectiv structura şi organizarea acestuia. Toate aceste sunt însoţite de exemple concrete.

OHSAS reprezintă seria de evaluare pentru sănătatea şi securitatea ocupaţională pentru sisteme de management şi s-a dezvoltat ca răspuns la o cerere largă pentru un document recunoscut ca şi bază pentru evaluări şi certificări.
La nivelul uniunii Europene se consideră că promovarea unui sistem sigur şi eficient, care să garanteze sănătatea şi securitatea la locul de muncă nu poate fi realizată decât printr-un singur mijloc, cel al politicii de sănătate şi securitate ocupaţionale înglobate în cadrul unui sistem de management: aceasta prezintă legături strânse cu modul de proiectare a echipamentelor de muncă, cu politica de angajare, cu politica aplicată persoanelor cu handicap, ca şi cu alte politici cum ar fi transporturile şi, desigur, politica de sănătate preventivă sau curativă în general.
Sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, OHSAS, se adresează tuturor producătorilor sau furnizorilor de servicii care doresc să îşi controleze efectiv managementul pro-activ al sănătăţii si securităţii muncii şi să îl facă măsurabil.
În acest context lucrarea de faţă vă oferă un instrument de prevenire a accidentelor şi a bolilor profesionale care se poate realiza printr-o politică adecvată care să aibă în vedere îmbunătăţirea continuă a performanţei în domeniu şi integrarea managementului securităţii şi sănătăţii ocupaţionale (în muncă) (MSSO) în managementul strategic al firmei. MSSO este practic veriga lipsă în elaborarea şi implementarea sistemelor integrate de management: calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională în conformitate cu tendinţele la nivel european şi internaţional. Implementarea sistemelor de management vine în completarea sistemului organizatoric existent la nivelul firmelor şi favorizează aplicarea sistematică a legislaţiei în domeniul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, realizând integrarea acestui domeniu deosebit de important, în managementul general al organizaţiei.

Ghidul este uşor de aplicat şi se poate adapta cu uşurinţă oricărei organizaţii, indiferent de mărimea acesteia, de ciclul de producţie, de structură etc., cuprinzând modele pentru politica şi obiectivele OH&S, paşii care trebuie parcurşi de către o organizaţie pentru implementarea unui astfel de sistem de management, documentaţia necesară implementării unui sistem de management OH&S (exemplu de manual şi exemple pentru 11 proceduri diferite), precum şi exemple pentru diverse fişe necesare în cadrul implementării sistemului OH&S ( fişa de neconformităţi, fişa de evaluare a riscurilor, fişa de acţiuni preventive/corective, raport de audit etc.). Lucrării i se adaugă cele două documente române OHSAS 18001 şi OHSAS 18002.

Lucrarea costă 191 lei, cu TVA inclus şi taxe postale.

Despre ASRO-Asociatia de Standardizare din Romania

ASRO - Asociatia de Standardizare din Romania
telefon: 021- 316 99 74, fax. 021/317 25 14 sau 021-312 94 88
editura@asro.ro