UTILIZAREA STANDARDELOR EUROPENE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN ROMÂNIA - FACTOR DE CREŞTERE A POSIBILITĂŢILOR DE ANGAJARE A ABSOLVENŢILOR ÎN SPAŢIUL EUROPEAN

Locul desfasurarii: Bucuresti, str. Mendeleev 21-25, etaj 4

Organizator: ASRO -Asociatia de Standardizare din Romania

In cadrul mesei rotunde se vor purta discuţii referitoare la :
• evaluarea performanţelor învătământului românesc şi rolul standardizării în creşterea acestor performanţe;
• economisirea resurselor şi protecţia mediului prin utilizarea eficientă a standardelor în domeniu, pot constitui noi posibilităţi pentru tinerii absolvenţi ai învăţământului tehnic;
• modelarea, dimensionarea, verificarea şi asigurarea siguranţei în exploatare a instalaţiilor şi utilajelor,
• promovarea activităţii de cercetare şi standardizare în evaluarea situaţiilor de risc asupra omului şi mediului înconjurător.
Masa rotundă îşi propune:
– deschiderea/dezvoltarea de noi direcţii în învătământ;
– diseminarea şi promovarea rezultatelor şi aplicarea cercetărilor universitare româneşti în elaborarea de noi standarde europene;
– menţinerea contactului şi integrarea specialiştilor români în activităţile standardizării europene şi internaţionale, precum şi creşterea capacităţii de a oferi soluţii proprii;
– creşterea numărului de utilizatori de standarde în industrie în general şi cercetare în special ;


021-316 99 74, fax: 021-316 08 70, persoană de contact : Speranţa Stomff sau prin e-mail pe adresa : speranţa.stomff @asro.ro sau editura@asro.ro.

Despre ASRO-ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA

ASRO - Asociaţia de Standardizare din Romania

Participare: Intrare libera