masa rotundă intitulată REAL: REabilitare – Ameliorare Locuire, organizată de Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”

BUCURESTI - 10 octombrie 2005

Comunicat tip General in Educatie / Cultura

Acest eveniment a reprezentat prima comunicare publică a rezultatelor fazei 2005 a proiectului
REAL - Abordare Interdisciplinara privind cresterea calitatii locuirii prin reabilitarea marilor ansambluri de locuit din Romania, proiect ce se va desfăşura pe trei ani şi care a primit finanţare pentru că se constituie ca raspuns la una din temele prioritare din programul Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior.

Consorţiul interdisciplinar este alcătuit din:
-UAUIM – Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” – coordonator
-ATU – Asociaţia pentru Tranziţia Urbană – partener principal
-ASE – Academia de Ştiinţe Economice
-UTCB – Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
-ICCV – Institutul pentru Cercetarea Calităţii Vieţii

Invitaţii au reprezentat atât administraţia publică centrală şi locală, diverse instituţii de cercetare şi proiectare, cât şi reprezentanţi ai societăţii civile – prin organizaţii direct interesate de soarta zonelor de blocuri din Bucureşti şi din ţară (Ministerul Construcţiilor, Primăria sectorului 6, Institutul Urban Proiect, Institutul Prodomus, Liga Habitat, Federaţia Asociaţiilor de Proprietari din România, etc.)

Scopul Mesei Rotunde a fost prezentarea abordării proiectului şi a primelor rezultate ale cercetării academice interdiciplinare, dar şi dezbaterea acestor rezultate din punctul de vedere al aplicabilităţii lor în cadrul scenariilor de intervenţie ce se vor constitui în “produs” al proiectului REAL. Materialele prezentate au urmărit clarificarea cadrului legislativ al locuirii (drd. arh. Anca GINAVAR), a cadrului instituţional (drd. arh. Vera MARIN), a cadrului macroeconomic şi social (dr. Sociolog Dan Adrian, drd. arh. Catalin BERESCU), a cadrului fizic la nivel tehnic (drd. arh. Zina SOCEANU) dar şi la nivel de dinamici de utilizare a spaţiilor dintre blocuri (dr. arh. Ana-Maria ZAHARIADE si drd. arh. Celia GHYKA), şi nu în ultimul rând, descrierea foarte utilă a exemplelor de bune practici din România şi din ţări ale Uniunii Europene (dr. ing. Oana LUCA).

Diversele sectiuni ale Mesei Rotunde au fost introduse şi moderate de d-na prof. dr. arh. Mariana EFTENIE, director de proiect, si de d-na asist. drd. arh. Vera MARIN, coordonator ştiinţific al proiectului.

În cadrul dezbaterilor ce au urmat prezentărilor membrilor echipei de cercetare, invitaţii, în egală masură public avizat şi actori urbani cu potenţial de implicare directă în ameliorarea calităţii locuirii la bloc prin intervenţii de reabilitare complexă, au încurajat şi au promis suportul lor pentru desfăşurarea în viitor a proiectului REAL.

Despre atu

Proiectul REAL reuneşte într-o echipă pluridisciplinară câteva dintre cele mai prestigioase universităţi şi instituţii de cercetare care şi-au propus să clarifice problematica reabilitării marilor ansambluri si să semnaleze problemele existente la fiecare palier de analiză. Cercetătorii implicaţi, atât cei ai ştiinţelor exacte, cât şi cei ai ştiinţelor umaniste sunt, poate pentru prima dată, angajati astfel într-o întreprindere curajoasă care trebuie să integreze multiple aspecte ale locuirii în marile ansambluri: aspecte tehnice (de urbanism, de arhitectură, de instalaţii, de fizică a construcţiilor...) cu aspecte economice, sociale, antropologice.
ATU
str. Academiei nr. 18-20
Vera MARIN
0723577595 021 3077217
fax 3102875


atu_aso@yahoo.com