eLearning ca serviciu personalizat

BUCURESTI - 3 martie 2009

Comunicat tip General in Afaceri

Compania Avantera deschide în anul 2009 o nouă linie de servicii, oferind o alternativa accesibila mediului de afaceri: eLearning – instruire asistată de calculator – într-o formă personalizată, adaptată fiecărui beneficiar.

eLearning ca serviciu personalizat

„Într-o perioadă marcată de preocuparea pentru reducerea costurilor, noi nu propunem beneficiarilor noştri investiţia într-un sistem cu o implementare care durează ci un serviciu imediat pentru care costurile reduse sunt proporţionale cu volumul pregătirii angajaţilor incluşi în program” – a declarat dl. Mihai Pascadi, Director General, Avantera.

„Conţinutul dezvoltat respectă o structură bine stabilită care ţine cont de etapele specifice procesului de învăţare şi care asigură astfel o performanţă superioară participanţilor la curs. Utilizăm posibilitatea adaptării continue a ritmului de predare-învăţare în funcţie de disponibilitatea şi caracteristicile acestora.” – a adăugat Andrei Dumitraşcu, Director de Proiect.

Conţinutul instruirii personalizate se dezvoltă pornind de la documentele interne ale beneficiarului care sunt transformate în material de curs şi formatate pentru eLearning.
Cele mai semnificative beneficii ale serviciilor de eLearning propuse sunt:
•volum de instruire mai mare în condiţii de reducere a costurilor,
•instruire realizată individual, în ferestrele de disponibilitate ale angajaţilor, într-o manieră adaptată la ritmul fiecărui angajat, permiţând totuşi planificarea flexibilă şi urmărirea încadrării în această planificare,
•instruire pe teme specifice beneficiarului, înlocuind informarea cu instruirea: proceduri, politici, instrucţiuni de lucru, atribuţii din fişa de post, orientarea noilor angajaţi, descrieri de produse şi servicii nou lansate, legislaţie, etc.,
•instruirea este trasabilă pentru progresul fiecărui angajat şi este presărată cu quiz-uri (miniteste pentru fixarea cunoştinţelor, fără notare) şi teste finale (cu note); pe această bază se realizează rapoarte care se transmit beneficiarului (manageri, resurse umane, etc.),
•instruirea ajută la introducerea unui nivel uniform, măsurabil, al disciplinei procedurale, precondiţie pentru predictibilitatea performanţei unei companii.
Pasii urmariti în procesul de eLearning au la baza o permanenta relationare cu tematica specifică potentialilor cursanti.

Despre Avantera:
Avantera este o companie de consultanţă care adresează necesităţilor organizaţiilor pe patru nivele: strategic, operaţional, cultural-motivaţional şi al infrastructurii, în special al celei de TI. În cei aproape şapte ani de existenţă a pus la dispoziţia beneficiarilor săi soluţii adecvate pentru dinamizarea şi accelerarea dezvoltării lor sistematice, continue, pe baze solide şi orientarea activităţii lor spre excelenţă, utilizând cele mai moderne instrumente şi tehnici de management, cu un pas înaintea timpului lor: Avant-era.

Despre Avantera

Pentru orice alte informatii nu ezitati sa ne contactati.
Andrei Dumitrascu - 0762 243 999
andrei.dumitrascu@avantera.ro