E momentul ca educaţia timpurie să devină un bun public.780 de noi locuri de tip creşă, 200 de noi locuri de muncă, 1 nou model de educaţie

BUCURESTI - 7 octombrie 2010

Comunicat tip General in Educatie / Cultura

În România se nasc anual peste 200.000 de copii. Primele luni din viaţa lor sunt cel mai adesea petrecute în familie, dar, o dată trecute, faza următoare a educaţiei lor constă în ... aşteptarea grădiniţei. Tradiţional, copiii rămân acasă în primii trei ani de viaţă, în îngrijirea mamelor, a bunicilor sau a bonei. Psihologii avertizează însă că perioada de la şase luni până la trei ani este vitală pentru dezvoltarea psihică a copilului. O educaţie adecvată încă de la această vârstă favorizează valorificarea optimă a oportunităţilor de învăţare ulterioare. Investiţia în educaţia timpurie este, astfel, cea mai rentabilă investiţie pe care o putem oferi copiilor noştri, având beneficii individuale şi sociale foarte mari şi un cost de oportunitate redus.

Acum 2 ani s-a conturat ideea înfiinţării unor Centre de educaţie timpurie pentru copiii cu vârsta de până la patru ani. Aceste Centre au fost gândite ca un model de instituţie care să ţină seama nu numai de nevoile materiale, ci şi de cele de dezvoltare intelectuală şi emoţională a copiilor din aceasta grupă de vârstă.

Ideea s-a transformat, mai apoi, în proiectul ”Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău, mai multe oportunităţi de angajare pentru tine”, care a demarat oficial la 1 martie 2010. Proiectul este finanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Acesta va fi derulat pe o perioadă de trei ani de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti (DGASMB), în calitate de beneficiar, având drept parteneri: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) şi compania de consultanţă Bernard Brunhes International (BBI).

Scopul declarat al proiectului este susţinerea şi promovarea egalităţii de şanse, sub mai multe aspecte: accesul copiilor la educaţie timpurie, posibilitatea de reluare a activităţii de către femeile care au devenit mame, distribuţia echitabilă a responsabilităţilor între cei doi părinţi. Sorin Oprescu, Primarul General al Capitalei, a susţinut iniţiativa încă de la apariţie: „Proiectul reprezintă răspunsul instituţional oportun la una dintre cele mai stringente nevoi sociale într-o capitală europeană a secolului XXI: necesitatea unor servicii de calitate destinate îngrijirii pe timpul zilei a copiilor de vârstă mică, care să permită părinţilor să meargă la serviciu, contribuind astfel la dezvoltarea economică a oraşului Bucureşti.”

Scopul proiectului este fundamentat pe necesităţile obiective ale societăţii: imperativul de a alinia educaţia românească la standarde europene, numărul limitat de locuri din instituţiile, publice sau private, care se ocupă de îngrijirea copiilor de până la patru ani, nevoia de calificare a persoanelor angajate în astfel de instituţii, necesitatea reintegrării în piaţa muncii a lucrătorilor disponibilizaţi din domeniul educaţiei, dinamica rolului femeii în societate şi a celor doi părinţi în cadrul familiei.
Pentru Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, parteneriatul în cadrul proiectului reprezintă o modalitate de concretizare a unor preocupări actuale din aria educaţiei. „Proiectul aduce în prim plan, în vederea clarificării şi generalizării la nivel de sistem, subiecte de interes din agenda socială: educaţia copiilor sub 3 ani; abordarea holistă a copilului în perioada educaţiei timpurii; formarea cadrelor didactice şi a altor categorii de personal care interacţionează cu copiii în această perioadă a copilăriei timpurii; parteneriatul cu familia şi, implicit, cu comunitatea; servicii specifice tip: centre de resurse pentru părinţi, centre multifuncţionale etc.. Aceste subiecte se regăsesc atât în noua Lege a educaţiei cât şi în alte documente strategice specifice - Strategia MECTS, Strategia Naţională în domeniul Educaţiei Timpurii, Strategia Naţională Integrată de Formare şi Dezvoltare a Competenţelor Parentale.” Petru Daniel Funeriu – Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

”Reintegrarea pe piaţa muncii a femeilor care au născut şi, eventual, au beneficiat de concediul pentru creşterea copilului este, din multe motive, o problemă reală în societatea românească. Implicarea ANOFM ca partener în acest proiect completează eforturile instituţiei noastre privind incluziunea socială, creşterea ratei de ocupare şi formarea profesională. Înfiinţarea serviciilor de îngrijire şi educaţie timpurie a copiilor presupune crearea a peste 200 de noi locuri de muncă şi calificarea unor persoane în îngrijirea şi educarea copilului mic în vederea ocupării acestor posturi. Sprijinul ANOFM se va concretiza în selectarea unor persoane aflate în căutarea unui loc de muncă care se potrivesc profilului solicitat, dar şi în oferirea unor servicii de consiliere pentru tinerii părinţi care doresc să revină în piaţa muncii. De asemenea, programele de calificare, recalificare şi specializare din cadrul proiectului vor viza, pe lângă cei aproximativ 200 de noi angajaţi, 205 persoane care lucrează cu copii de până la 4 ani, în instituţii deja existente. ” Georgiana Gorinoiu – Inspector, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Rezultatele concrete ale proiectul ”Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău, mai multe oportunităţi de angajare pentru tine” vor consta în:
1. Înființarea a 780 de locuri pentru copii cu vârste între 0 și 4 ani în cadrul a 13 instituții de tip creșă;
2. Înființarea a 2 unități mobile pentru suport în creșterea, îngrijirea și educarea copiilor mici;
3. Elaborarea standardelor și regulamentelor de funcționare a noilor instituții, potrivit principiilor conceptului de educație timpurie;
4. Calificarea a 173 de persoane fără loc de muncă în domeniul educaţiei şi dezvoltării timpurii a copilului în vederea reintegrării acestora pe piața muncii;
5. Facilitarea reintegrării profesionale a 780 de persoane, prin înscrierea copiilor acestora în Centrele de educaţie timpurie nou înființate;
6. Angajarea a 212 persoane în Centrele nou create;
7. Specializarea a 205 persoane, care lucrează în mod nemijlocit cu copiii în creșele publice existente, în domeniul educaţiei şi dezvoltării timpurii a copilului;
8. Campanie de comunicare socială pentru promovare a concediului parental în rândul bărbaților și a conceptului de educaţie timpurie.

Despre Bernard Brunhes International

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului (DGASMB) este serviciul public de asistenţă socială aflat în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti (din anul 2003), cu personalitate juridică, care asigură aplicarea unitară a politicilor de asistenţă socială şi a măsurilor de protecţie şi asistenţă socială pentru persoane cu dizabilităţi, persoane vârstnice, persoane singure, familie, copii, precum şi pentru oricare persoană aflată în nevoie, prin servicii specializate pentru categorii de persoane defavorizate.

Persoană de contact:
Violeta VIJULIE – Coordonator comunicare
Mobil: 0722.566.223
crese.comunicare@bbi.ro