Un an de la data lansării poliţei Carte Verde

Cluj-Napoca - 23 martie 2006

Comunicat tip General in Banci / Asigurari

In urmă cu un an, BT Asigurări a introdus în portofoliul său asigurarea de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule produse în afara teritoriului României, cunoscută sub numele de Carte Verde.

In prezent, BT Asigurări oferă o asigurare complexă constând în încheierea simultană, în condiţii avantajoase, a trei tipuri de asigurare pentru acelaşi autovehicul: asigurare facultativă de avarii a autovehiculelor-CASCO, Carte Verde, asigurarea transportatorului în calitate de cărăuş pentru mărfurile transportate cu autovehicule - pentru transportatorii de marfă şi asigurarea de accidente a persoanelor din autovehicule - pentru transportatorii de persoane. Asiguratul are posibilitatea de a opta şi pentru varianta restrânsă, respectiv poate alege numai o parte din asigurările menţionate, incluzând însă obligatoriu Cartea Verde.

“Primele brute încasate, în primul an în care compania noastră a oferit acest tip de asigurare, au fost în valoare de 3.121.404 RON. Am reuşit să obţinem, la numai un an de la introducerea în portofoliu, o cotă de piaţă de 2,1% pentru această categorie de asigurări. Numărul dosarelor de daună deschise până la finalul anului 2005 a fost de 59. Pentru acest tip de asigurare, daunele se instrumentează conform legislaţiei privind răspunderea civilă auto obligatorie din ţara în care s-a produs accidentul, legislaţie care diferă, în fiecare din cele 44 state membre ale sistemului Carte Verde, în ceea ce priveşte termenele de avizare, limitele de despăgubire, etc.” declară Monica Prodan, Directorul Departamentului Carte Verde al BT Asigurări.

Despre Carte Verde

In baza acestei asigurări se acordă despăgubiri pentru sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de despăgubire şi cheltuieli de judecată pentru prejudiciile de care este răspunzător faţă de terţe persoane păgubite, ca urmare a vătămării corporale sau decesului, precum şi a avarierii ori distrugerii unor bunuri printr-un accident produs cu autovehiculul asigurat; şi pentru cheltuielile făcute de asigurat în procesul civil, dacă a fost obligat la despăgubire: cheltuieli cu onorariul de avocat, taxe judiciare, cheltuieli de expertiză - dovedite cu acte.

După aderarea României la Uniunea Europeană poliţa RCA (asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto) îşi va extinde valabilitatea pe teritoriul Spaţiului Economic European (SEE). Această modificare legislativă a adus schimbări şi în tarifele RCA, valabile începând cu 1 ianuarie 2007. Totodată urmează o perioadă dificilă pentru corelarea tarifelor - riscurilor – şi capacităţii de plată a populaţiei şi de reglare a pieţei pentru acest produs.

Despre BT ASIGURARI TRANSILVANIA SA

Despre BT Asigurări Transilvania

Primele brute subscrise în anul 2005 au crescut cu 293% faţă de anul 2004, ajungând la valoarea de 103.741.458 RON. Profitul brut în anul 2005 este de 8.027.712 RON cu 12,26% peste nivelul bugetat, şi cu 17,2% peste rezultatele anului 2004.
Structura globală a portofoliului anului 2005, pe baza subscrierilor de prime, include: poliţe auto (RCA şi CASCO) - 69%, alte asigurări generale - 14%, asigurări pentru incendiu şi calamităţi - 11% şi asigurări de viaţă şi pensii - 6%.
Capitalul social subscris şi vărsat al BT Asigurări este de 20 milioane RON, ultima majorare fiind efectuată în luna iulie 2005 de la valoarea de 8,23 milioane RON.
Reţeaua de vânzări în sectorul retail s-a extins în 2005 cu 89 de agenţii noi, ajungând la finalul anului la 136 de agenţii.
Prin reţeaua proprie de reprezentanţe din toată ţara, BT Asigurări oferă clienţilor săi o gamă largă de poliţe de asigurări generale şi asigurări de viaţă.
Are încheiate contracte de reasigurare cu societăţi de reasigurare situate pe primele poziţii în clasamentul mondial: Swiss Re, Munich Re şi Gen Re.
BT Asigurări este una dintre companiile Grupului Financiar Banca Transilvania, care activează în domeniile bancar, de investiţii, al leasingului şi al valorilor mobiliare.

Relaţii mass-media, persoană de contact: Anca Opriş, tel: 0264-41.40.62, int. 190; fax: 0264-43.41.90, mobil: 0748-88.54.86, e-mail: anca.opris@bta.ro
office@bta.ro