Conferinţă Naţională a Camerei Consultanţilor Fiscali este programată pentru data de 19 aprilie 2008.

BUCURESTI - 4 februarie 2008

Comunicat tip General in Finante / Contabilitate

Conferinţă Naţională a Camerei Consultanţilor Fiscali este programată pentru data de 19 aprilie 2008.
Pentru o bună organizare a lucrărilor Conferinţei, membrii Camerei cu drept de vot sunt rugaţi să confirme participarea la lucrările Conferinţei pâna la data de 15 februarie 2008.

Confirmarea participării va fi transmisă Camerei Consultanţilor Fiscali pe adresa de e-mail conf2008@ccfiscali.ro, prin fax la nr. 021.311.09.66 sau 021.340.40.60, sau prin servicii poştale pe adresa din Bucureşti, str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 10, sector 3, cu următoarele informaţii: nume, prenume, localitatea, numărul/data carnetului profesional.

În situaţia în care nu puteţi participa la lucrările Conferinţei, puteţi fi reprezentat de alţi membri, în baza unei procuri sau delegaţii (Un membru poate reprezenta până la 5 persoane, art. 21 alin.(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 5/2007).