PROMOVAREA PRIMULUI CLUSTER ÎN DOMENIUL TURISTIC LA NIVEL REGIONAL-Pentru un turism european inovator şi sustenabil

BUCURESTI - 27 ianuarie 2010

Comunicat tip General in IT&C

CG&GC Intelligent Technology introduce în România, tehnologia colaborativă pentru transferul tehnologic în domeniul turismului, prin intermediul unui proiect de cercetare finanţat la nivel european prin Programul Cadru 7.

În data de 26 ianuarie 2010 a avut loc seminarul „PROMOVAREA PRIMULUI CLUSTER ÎN DOMENIUL TURISTIC LA NIVEL REGIONAL-Pentru un turism european inovator şi sustenabil.”

Alături de ASOCIAŢIA DE PROMOVARE A TURISMULUI MEHEDINŢI -APTMH, CG&GC Intelligent Technology a susţinut în cadrul proiectului TOUREG RESEARCH DRIVEN CLUSTER FOR TOURIST SECTOR COMPETITIVENESS AND KNOWLEDGE o acţiune de intermediere a transferului tehnologic şi schimbului de experienţă în domeniul promovării soluţiilor sustenabile pentru un turism european competitiv.

Pornind de la oportunităţile de cercetare-dezvoltare şi nevoile specifice acestui sector economic, Toureg are drept scop facilitarea transferului de tehnologie pe 3 paliere principale, respectiv: IT&C, energie, mediu.

Contribuţia TOUREG la dezvoltarea turismului european, în speţă a turismului românesc, constă în realizarea unei infrastructuri care să faciliteze schimbul de bune practici şi să sprijine transferul tehnologic, infrastructură funcţională în cadrul unei platforme colaborative.

Acest seminar a trasat urmatoarele direcţii:
•accesul la servicii de mentoring, modele, soluţii şi tehnologii inovatoare ale celorlaltor state membre ale UE
•o agendă de dezvoltare a turismului la nivel european şi parte integrantă a Societăţii Informaţionale
•schimb de bune practici în domeniul turismului şi al interpolarii celor 3 componente: IT, energie, mediu.
Cornel Giurgea, CEO CG&GC :
„Prin acest proiect ne-am dorit să aratăm că IT-ul nu este un domeniu, o activitate economică distinctă ci este un fenomen. Societatea informaţională este un obiectiv economic, social, politic, iar atributul competitivităţii oricărei activităţi de dezvoltare, în cazul de faţă turismul, înseamnă exploatarea posibilităţilor oferite de aceasta. Sperăm că am atras atenţia celorlalte regiuni europene care au dezvoltat o activitate turistică importantă, asupra potentialului pe care îl deţine judeţul Mehedinţi.”

Iulian Pîrîianu, Director General EuDiS Mehedinţi :
„Infrastructura EuDiS, parteneriat public-privat a reprezentat contextul ideal pentru implementarea proiectului TOUREG în regiunea Mehedinţi. A asigurat suportul necesar din partea autorităţilor publice locale pentru partea de politici de dezvoltare în domeniul turismului şi a schitării unei agende locale pentru un turism durabil cât şi participarea actorilor privaţi în calitate de beneficiari direcţi şi utilizatori ai soluţiilor propuse.”

Prof. univ.dr.Mirela Mazilu, președinta APTMH, co-organizatoare :
„Seminarul a reunit actori ai interesului comun al proiectului TOUREG specialişti în turism, parteneri ai proiectului, tour operatori, reprezentanți ai IMMurilor cu activități turistice, cadre universitare, al căror feedback pertinent ilustrează aportul informaţional aplicativ pentru derularea altor activităţi durabile în turismul mehedințean.
Interactivitatea, concluziile seminarului ,feed-back-ul pozitiv,deschid o nouă oportunitate implementării transferului tehnologic în domenii conexe, care îşi vor găsi aplicabilitatea în proiecte europene ulterioare.”

Ionela Darie - Consilier Consiliul Judetean Mehedinti :
„Proiectul TOUREG a adus pe plaiuri mehedinţene oaspeţi de seamă din Grecia, Spania, Portugalia, Suedia şi Bulgaria. Prezentările acestora au adus în Judeţul Mehedinţi politici şi experienţe din turismul european.
Transferul de bune practici către ONG-uri şi IMM-uri reprezintă acum o sursă ajutătoare oricui are nevoi din zona de tursim local, aducând lucruri inovatoare şi soluţii la probleme pe care şi tările cu experienţă în turism le-au avut.”

Conf.univ.dr.Constantin Vert , Universitatea de Vest Timişoara :
“Proiectul TOUREG, a reunit specialişti atât din IT cât şi din domeniul turismului, care prin schimbul de experienţă şi idei au evidenţiat necesitatea diversificării metodelor şi mijloacelor de promovare şi informare turistică mai ales prin mijloace IT pentru intensificarea acestei activităţi economice şi creşterea motivaţiei turistice pentru viitorii potenţiali turişti.”
Project Manager Ing. Florian Makai florian.makai@cg-gc.ro
Communication&Planing Expert Andreea Gatman andreea.gatman@cg-gc.ro

Detalii privind activităţile intreprinse în cadrul proiectului pot fi accesate la:
www.tourisminnovation.eu;
www.cg-gc.ro/toureg

Despre CG&GC IT SA

Despre CG&GC Intelligent Technology S.A
CG&GC Intelligent Technology S.A este prezentă de 20 ani pe piaţa de IT&C din România cu acoperire teritorială la nivel naţional prin 16 filiale, cu certificări pentru departamentele de vânzări şi service primite de la 15 parteneri de renume internaţional având un portofoliu complet de proiecte şi soluţii integrate IT&C. Firma este recunoscută ca integrator cu competenţe în: consultanţă, echipamente hardware, software, service şi mentenanţă, securitate, comunicaţii, reţelistică, servicii informatice, training şi formare profesională.
Ne puteti contacta la 021.332.24.24, client@cg-gc.ro; info suplimentare : www.cg-gc.ro
Mihaela Cepuch
mihaela.cepuch@cg-gc.ro