Consiliul Tineretului din Romania

Consiliul Tineretului din Romania


Descrierea companiei Consiliul Tineretului din Romania

____________________________________________

Consiliul Tineretului din România - CTR este platforma naţională care reuneşte:
a) majoritatea Organizaţiilor Neguvernamentale de Tineret de nivel Naţional
1. Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România
2. Asociaţia Studenţilor Stomatologi din România
3. Convenţia Naţională a Fundaţiilor pentru Tineret
4. Federaţia “Tinerii maghiari - aici acasă”
5. Federaţia Asociaţiilor Studenţilor în Economie din România
6. Organizaţia Naţională 'Cercetaşii României'
7. Uniunea Organizaţiilor de Tineret Maghiare din România
8. Uniunea Organizaţiilor Studenţeşti Maghiare din România
9. Uniunea Studenţilor din România
b) Organizaţii Neguvernamentale de Tineret afiliate Internaţional
1. Asociaţia Ghidelor şi Ghizilor din România
2. Asociaţia Studenţilor Europeni – Bucureşti
3. Youth Action for Peace - România
c) Fundaţii Judeţene pentru Tineret/Organizaţii Neguvernamentale de Tineret de nivel Judeţean
1. Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Botoşani
2. Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Buzău
3. Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Constanţa
4. Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Dâmboviţa
5. Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Mehedinţi
6. Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Olt
7. Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Timiş
8. Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Tulcea

CTR este persoană juridică de drept privat şi fără scop patrimonial, neguvernamentală şi autonomă, constituită prin libera asociere a membrilor săi, în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005.

CTR reprezintă principalul partener neguvernamental în raport cu autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale abilitate în domeniul politicii pentru tineret.

Scopul principal al CTR este de a stimula participarea tineretului la viaţa politică, socială, economică şi culturală a României, precum şi de a susţine şi promova interesele comune ale membrilor săi la nivel naţional şi internaţional.

La nivel naţional, CTR a participat la elaborarea “Planului Naţional de Acţiune pentru Tineret în România”, la elaborarea “Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret”, “Legii nr. 425/2004 privind instituirea Zilei Naţionale a Tineretului”, proiectului de “Lege a Tineretului” şi a contribuit activ la îmbunătăţirea metodologiei de finanţare a programelor de tineret. CTR a organizat şi participat la numeroase mese rotunde şi dezbateri în cadrul cărora s-au dezbătut aspecte ale politicilor publice pentru tineret în România, la care au fost prezenţi reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale abilitate în domeniul tineretului şi ai ONG-urilor de tineret şi pentru tineret.

La nivel internaţional, CTR a participat la toate întrunirile Forumului Tineretului European, la festivalurile mondiale ale tineretului, la marea majoritate a conferinţelor şi forumurilor de tineret cu privire la Politica Europeană în domeniul Tineretului şi a fost implicat activ în procesul de elaborare a Cartei Albe a Comisiei Europene - 'Un nou elan pentru tineretul European'.

CTR este membru observator al Forumului Tineretului European, cu sediul la Bruxelles, platformă de reprezentare a tineretului la nivel european, principal partener de dialog al Comisiei Europene şi Consiliului Europei în elaborarea politicilor pentru tineret la nivel european.

Comunicate Consiliul Tineretului din Romania :

Vezi toate comunicatele companiei Consiliul Tineretului din Romania.