Conferinta Dibioclim- Lansare investiei IBB

Locul desfasurarii: Aula Academiei Romane

Organizator: Consulting Business Allliance

Conferinta Dibioclim- Lansare investiei IBB

Investiţie de amploare în cercetarea academică avansată

în domeniul biologiei

 

Institutul de Biologie Bucureşti al Academiei Române ( IBB ) anunţă încheierea cu succes a proiectului de dezvoltare a infrastructurii proprii de cercetare în domeniul biologiei, ce  include departamente complexe de ecologie, taxonomie, conservarea naturii, reconstrucţie ecologică, microbiologia extremofilelor, bioremediere, citobiologie vegetală şi animală.

IBB a derulat începând cu 1 martie 2009 proiectul “Dezvoltarea infrastructurii Institutului de Biologie Bucureşti pentru întărirea capacităţii de investigare a biodiversităţii, în contextul schimbărilor climatice globale - DIBIOCLIM ”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifică.Valoarea totală contractată a proiectului este de 42.428.052 Lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 25.874.785 lei.

Proiectul a fost implementat la sediul Institutului din Bucureşti pe parcursul a 42 de luni, perioadă în care s-a reuşit consolidarea, modernizarea şi reamenajarea clădirilor şi facilităţilor de cercetare precum şi reorganizarea şi dotarea laboratoarelor existente după criterii necesare funcţionării în condiţii de înaltă performanţă, la nivel competitiv în concordanţă cu standardele de cercetare internaţionale.

Infiinţat în anul 1960 (H.C.M. nr. 1808/10.12.1960) prin transformarea Centrului de Cercetări Biologice din cadrul Academiei Române, Institutul de Biologie a dezvoltat linii de cercetare în arii extinse ale biologiei, cu rezultate remarcabile în ramurile specifice, a căror valoare fundamentală a fost recunoscută şi prin distincţia “Meritul Academic” şi cele 23 de premii ale Academiei Române.

 

Noua infrastructură face posibilă abordarea unor direcţii de cercetare în domenii de mare actualitate ştiinţifică, atât pe plan local cât şi internaţional – evaluarea cantitativă şi calitativă a biodiversităţii specifice, populaţionale, ecosistemice, monitorizarea bioindicatorilor, analiza evoluţiei spaţiale şi temporale a populaţiilor, a ecosistemelor naturale şi antropizate şi a complexelor socio-ecologice în vederea protecţiei mediului şi dezvoltării durabile. Cercetările europene sunt direcţionate spre evaluarea şi predicţia schimbărilor în domeniul biodiversităţii şi cunoaşterea dinamicii ecosistemelor, inclusiv a ecosistemelor marine, preocupările ştiinţifice ale institutului înscriindu-se în aceste topici. In acest context, cercetătorii IBB lucrează alături de colegii lor din diferite ţări pentru a reuşi conservarea şi refacerea mediului.

Evenimentul oficial de inaugurare a investiţiei precum şi prezentarea rezultatelor ştiinţifice obţinute sau aflate în diverse stadii de dezvoltare, va avea loc în Aula Academiei Române din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 125, Sectorul 1, în data de

  11 decembrie 2012 ora 10 cu prilejul manifestărilor organizate de IBB în cadrul cărora se va desfaşura şi Conferinţa ştiinţifică internaţională  “A New Approach of the Academic Research in Biology” ce va continua şi în data de 12 decembrie la sediul IBB din Splaiul Independenţei nr 296.

In cadul manifestărilor vor avea alocuţiuni reprezentanţi ai conducerii Academiei şi personalităţi din diverse sfere ale vieţii sociale şi culturale, susţinători ai proiectelor de cercetare şi dezvoltare din România.

Detalii: tel: 021 221 92 02; www.ibiol.ro

Confirmare pana la data: 3 decembrie 2012

Participare: Numai pe baza de invitatie

Parteneri eveniment:
  • CBA CBA