Luna iulie 2013 - cursuri de perfecționare și sesiuni de lucru pentru medicii dentiști

Locul desfasurarii: Societatea de Stomatologie Estetică din România

Organizator: SSER- Dr. Florin Lăzărescu– manager de proiect

Societatea de Stomatologie Estetică din România (SSER), a organizat în cadrul proiectului DENT (Dinamism, Eficienţă şi Noi Tehnologii în medicina dentară), în perioada 01 - 31 iulie 2013, 3 cursuri de perfecționare și 3 sesiuni de lucru, la Bucureşti și Cluj. Aceste acțiuni au acoperit cele mai importante domenii ale stomatologiei: estetică dentară, endodonție, odontoterapie, protetică dentară.  Astfel, activitățile desfășurate pe parcursul lunii iulie au dus la atingerea următoarelor obiective:

  • promovarea și sprijinirea formării profesionale specifice pentru medicii dentiști;
  • creșterea adaptabilității și competitivității medicilor dentiști, prin participarea la cursuri de formare profesională, facilitȃndu-se, astfel, acumularea de noi cunoștințe;
  • promovarea schimburilor de experiență transnațională; a fost demarată procedura de atribuire contract subsecvent cu privire la transportul aerian și cazarea participanților din grupul țintă, la congresul de endodonție de la Lisabona din luna septembrie, respectiv Congresul de Estetică Dentară de la Torino din luna octombrie.

 

Tot în această perioadă a fost conceput numărul 3/2013 al revistei “Cosmetic Dentistry” publicație oficială a SSER. Conceperea, a facut parte din activitatea secretariatului proiectului, sub supravegherea  Redactorului Şef, Dr. Florin Lazarescu. Acesta a selectat articolele care, ulterior, au fost traduse şi apoi verificate şi corectate de către Comitetul Academic.

 

Pentru atingerea obiectivelor, echipa SSER s-a concentrat pe elementele definitorii ale proiectului DENT:

  • DINAMISM: s-a asigurat, creșterea adaptabilității si competitivitatii medicilor dentisti, prin participarea de cursuri susţinute de lectori specializaţi în domeniul stomatologiei.
  • EFICIENȚĂ: aproximativ 160 de medici dentiști au beneficiat gratuit de formare profesională pe teme precum estetica dentară, endodonție, odontoterapie, și protetică dentară.
  • NOI TEHNOLOGII: dialog permanent, prin intermediul forumului SSER, cu medicii dentiști.

Confirmare pana la data: 30 July 2013

Participare: Intrare libera