“Asigură-ți viitorul”

BUCURESTI - 31 decembrie 2018

Comunicat tip General in Cursuri

In data de 18.12.2018 a avut loc la Targoviste, judet Dambovita, Conferinta de inchidere a proiectului ”Asigura-ti viitorul”,ID POCU/284/1/3/120265 finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman. Beneficiarul proiectului a fost Sc Eurinpro Advisory SRL.

Proiectul a avut o durata de implementare de 8 luni si un buget de 2.559.378 lei, iar

obiectivul general al proiectului l-a reprezentat integrarea pe piaţa muncii a tinerilor NEET’s, în special a celor care nu au un loc de muncă, educaţie sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială şi a tinerilor din comunităţile marginalizate (romi sau din mediul rural).

 

In vederea atingerii acestui obiectiv, in cadrul proeictului au fost desfasurate activitati de identificare si recrutare grup tinta eligibil, de acordare de servicii de informare si consiliere a muncii, formare profesionala, servicii de mediere pe piata muncii si servicii de evaluare a competentelor.

 

Grupul țintă al proiectului, respectiv cei 251 tineri Neets au beneficiat de sprijin prin participarea la activitățile proiectului mai sus mentionate dupa cum urmeaza:

-       peste 251 tineri Neets informati si consiliati

-       120 tineri Neets participant la cursurile de calificare si initiere organizate in judetele Alba, Arges, Dambovista si Vrancea

-       20 tineri Neets care au beneficiat de servicii de evaluare a competentelor profesionale

De asemenea, precizam faptul ca din grupul tinta recrutat, 150 de tineri Neets vor fi ocupati pe piata muncii.

Pe termen lung, efectul pozitiv al proiectului este dat de dezvoltarea abilităților și a competențelor, prin creșterea încrederii în sine, prin certificarea competențelor non formale și informale ale tinerilor Neets sprijiniți în cadrul proiectului în cele 3 regiuni ale României (CENTRU, SUD-EST și SUD-MUNTENIA) unde somajul în rândul tinerilor Neets este mai ridicat.

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

 

Proiectul “Asigură-ți viitorul” - POCU/284/1/3/120265

 

Axa prioritară – Locuri de muncă pentru tineri

 

 

 

Date contact:

 

Manager proiect: Tudorita Bistreanu

Email: office@eurinproadvisory.ro