Fundaţia Constantin Dumitru acordă şase burse de excelenţă în valoare de 2500 eur fiecare pentru studenţi în an terminal

BUCURESTI - 10 iunie 2010

Comunicat tip General in ONG

Fundaţia Constantin Dumitru acordă prin programul “Învăţare continuă – Oportunităţi nelimitate”, şase burse de excelenţă în valoare de 2500 eur fiecare unor studenţi cu rezultate foarte bune din cadrul Facultăţii de Interpretare Muzicală, Facultăţii de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie Muzicală ale Universităţii Naţionale de Muzică, Facultăţii de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole, Facultăţii de Instalaţii, Facultăţii de Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi străine)(FABIZ), A.S.E., Facultăţii de Drept, Bucureşti.
În cadrul festivităţilor de absolvire a studenţilor vor fi înmânate diplome.

Programul “Învăţare continuă – Oportunităţi nelimitate” are drept scop stimularea studenţilor în vederea obţinerii unor rezultate foarte bune în cadrul sistemului universitar românesc, precum şi oferirea unui acces mai larg la proiecte şi programe naţionale şi internaţionale.

Jurizarea este realizată de către profesori universitari din cadrul facultăţilor şi un reprezentant al fundaţiei pe baza unei grile de evaluare prestabilite, iar banii conform contractului ce se va încheia între fundaţie şi câştigători, vor fi folosiţi pentru dezvoltarea lor profesională.