Erată la Comunicatul de presă din data de 29.06.2009

Huedin - 15 ianuarie 2010

Comunicat tip General in ONG

Erată la Comunicatul de presă din data de 29.06.2009

Erată la  Comunicatul  de presă din data de 29.06.2009

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”


Huedin,15.01.2010

FUNDAŢIA LUMINI ŞI SPERANŢE, cu sediul în oraşul Huedin,str.Horea,nr.17, derulează, începând cu data de 23.06.2009., proiectul “INFO-CLUB“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Sociatăţii Informaţionale,Organism Intermediar pentru Axa Prioritară 3.
Valoarea totală a proiectului este de 85455,60 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 70516,40 lei.
Proiectul se implementează în localitatea Văleni pe o durată de 4 luni.
Despre Fundaţia Lumini şi Speranţe

Obiectivul proiectului este Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi creştere utilizării TIC în zonele rurale şi mici urbane dezavantajate din punct de vedere al acesului la mijloacele moderne de comunicaţii ,prin obţinerea unui spaţiu adecvat pentru facilitarea acesului public la aceasta
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact Ferencz Janos
Funcţie: preşedinte executiv
Tel.0264353476 , Fax: 0264353476, e-mail: info@info-club.ro

info@info-club.ro