parteneri Europeni

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Fondul Social European

CONFERINŢA DE ÎNCHIDERE a proiectului "ÎNVAŢĂ PENTRU CARIERA TA!" POSDRU/110/5.2/G/88365, COD SMIS 45068

BUCURESTI - 26 noiembrie 2013

Comunicat tip General in Media / Publicitate

Fundaţia NICOMED anunţă închiderea proiectului "ÎNVAŢĂ PENTRU CARIERA TA!", POSDRU/110/5.2/G/88365, COD SMIS 45068, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

CONFERINŢA DE ÎNCHIDERE a proiectului

Conferinţa de închidere a proiectului are loc marţi, 26.11.2013, la sediul Patronatului Român, Sala de conferinţe, ora 12.00-18.00.

 

Domeniul major de intervenţie:

5.2 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Durata de implementare: 05.12.2011 - 30.11.2013

Locaţia proiectului:

    · Regiunea Sud-Muntenia
    · Judeţe: Giurgiu, Prahova

Grup țintă: 300 de șomeri

Parteneriat: Fundația Nicomed, SIVECO România SA, Patronatul Român, Asociația Tinerilor cu Atitudine Civică, AJOFM Giurgiu

Obiectivul proiectului :

Obiectivul proiectului a fost de a facilita integrarea pe piaţa muncii și în viaţa activă a persoanelor şomere domiciliate în mediul rural din judeţul Giurgiu, prin identificarea celor mai potrivite direcţii de calificare, în strânsă legătură cu evoluția pieței muncii.

Obiective specifice :

1) Îmbunătățirea calității resurselor umane din zonele rurale prin cursuri de calificare, în vederea facilitării accesului la ocupare în activități non-agricole

2) Validarea cunoștințelor și competențelor dobândite ca urmare a cursurilor de calificare, prin obținerea unei certificări în domeniul studiat

3) Creșterea gradului de informare și conștientizare a grupului țintă privind posibilitățile de angajare

4) Consilierea persoanelor din grupul țintă, în vederea obținerii unui loc de muncă 

Activitatile proiectului

Managementul proiectului

Informare și publicitate

Achiziții

Studiu privind identificarea cererii și ofertei pe piața muncii - numărul șomerilor, structura acestora, împărțirea pe domenii de activitate, necesarul de specializări pe piața muncii potrivit cerințelor angajatorilor de pe raza județului Giurgiu; definirea bazei de selecție a participanților la curs și a structurii cursurilor furnizate în cadrul proiectului.

Selecția și informarea grupului țintă înaintea desfășurării cursurilor - colectarea de date ale persoanelor în șomaj, studii și analize asupra tendințelor pieței muncii.

Ședințe de orientare și consiliere profesională adresate grupului țintă - Peste 300 de persoane au participat la ședințele desfășurate de AJOFM Giurgiu, în vederea selecției finale a participanților la cursurile de formare profesională și cursul de inițiere în IT. Au fost selectate 196 de persoane și au fost informate cu privire la orarul desfășurării cursurilor și structura fiecărei grupe de cursanți.

Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesionala - S-a urmărit îmbunătățirea calității resurselor umane din zonele rurale ale județului Giurgiu și ocuparea în activități non-agricole, prin cursuri de calificare adresate unui număr de 196 de șomeri și prin certificarea a 154 de persoane în domeniul studiat. Partenerul SIVECO Romania SA a furnizat cursuri de inițiere în IT, ca o prioritate orizontală pentru persoanele care au finalizat cursuri de calificare.

Cursurile desfășurate au fost cele identificate ca urmare a studiului cu privire la nevoile existente pe piața muncii: lucrător comercial, agent de securitate, manichiură, pedichiură, frizer, coafor, construcții. Pentru cursul “administrator pensiune turistică” nu a fost posibilă întregirea unei grupe. Deși persoanele din grupul țintă și-au exprimat opțiunea pentru acest curs, nivelul de studii al participanților nu a permis înscrierea.

Asigurarea instrumentelor informatice suport - Dezvoltarea și mentenanța Portalului http://invatapentrucarierata.ro/ care cuprinde informații privind oferta de locuri de muncă, profile șomeri și aplicarea la job-urile disponibile. Portalul a fost utilizat pentru desfășurarea programului de formare a introdus elemente inovatoare în procesul de acces și participare la formare, în vederea dobândirii de noi competențe.

Organizarea logistică a job cluburilor Activitatea a presupus desfășurarea simulărilor de interviu, schimburi de experienta și discutii în vederea angajării șomerilor din zona rurală a județului Giurgiu aflați în căutarea unui loc de muncă.

Rezultate:

· 5 întâlniri pentru coordonarea activităţilor de iniţiere a proiectului

· 64 de întâlniri pentru coordonarea activităţilor

· 20 Notificări către AM POSDRU

· 2 studii privind situația de pe piața muncii

· Consilierea unui număr de 300 de șomeri din zona rurală

· Autorizarea și furnizarea unui număr de 8 module de formare pentru 196 de șomeri

· Curs de inițiere IT pentru 21 de persoane

· Certificarea unui număr de 154 de participanți la formare

· Dezvoltarea Portalului Nicomed: modul introducere informații grup țintă, modul import informații grup țintă, facilitate chat, facilitate video-conferință, modul de consiliere adresat șomerilor, modul rapoarte șomeri, modul rapoarte angajatori, modul rapoarte persoane consiliate

· Realizarea materialelor promoționale - pliante, brosuri, afise, anunturi

· Campanii periodice de constientizare, pe toată durata proiectului

· Conferinţă şi comunicat de presă lansare/finalizare proiect

Despre Fundatia NICOMED

Fundatia NICOMED este persoana juridica romana, de drept privat, non profit, independenta de institutiile publice de stat private romane sau straine , apolitica.