DICŢIONARE LINGVISTICE ELABORATE LA STANDARDE DE ÎNALTĂ ŢINUTĂ!

BUCURESTI - 6 februarie 2007

Comunicat tip General in Educatie / Cultura

Editura Corint, parte componentă a Grupului Editorial Corint, are plăcerea de a vă prezenta recenta sa apariţie editorială, reprezentând un adevărat eveniment editorial - seria de dicţionare bilingve.

DICŢIONARE LINGVISTICE  ELABORATE LA STANDARDE DE ÎNALTĂ ŢINUTĂ!

•Dicţionar român – italian
•Dicţionar italian – român
•Dicţionar român – francez
•Dicţionar francez – român
Lucrările, conţinând aproximativ 50.000 de termeni şi expresii pentru fiecare dicţionar, reprezintă un instrument de lucru indispensabil elevilor, studenţilor, cadrelor didactice şi tuturor celor interesaţi de studiul limbilor străine. Cărţile sunt tipărite la standarde de înaltă ţinută, beneficiind de o formulă grafică atrăgătoare.

DICŢIONAR ITALIAN - ROMÂN
Mariana Adameşteanu, Geta Popescu, Mihaela Suhan
Destinat publicului larg, cu precădere elevilor şi studenţilor, dar şi tuturor acelora care doresc să înveţe corect limba italiană, Dicţionarul italian-român publicat de Editura Corint cuprinde fondul principal de cuvinte al limbii italiene şi vocabularul uzual din diferite domenii de activitate (peste 50 000 de cuvinte şi expresii): economie, industrie, informatică, drept, fizică, chimie, medicină, botanică, zoologie etc. Au fost incluse în primul rând cuvintele cele mai folosite ale limbii italiene şi numai arareori arhaisme, regionalisme, termeni argotici sau expresii literare. Instrument de lucru foarte util, dicţionarul conţine un număr impresionant de cuvinte, cu toate sensurile, însoţite de structuri de la cele mai simple la cele mai complicate, expresii, locuţiuni etc.

Format: 14,5 x 20,5 cm, cartonat
Nr. pagini: 944
Preţ: 32 lei

DICŢIONAR ROMÂN - ITALIAN
Ileana Tănase (coord.), Mariana Adameşteanu, Mihaela Suhan
Destinat publicului larg, cu precădere elevilor de la liceele de specialitate precum şi studenţilor de la diferite facultăţi sau secţii ale unor facultăţi — litere, interpretariat, relaţii publice şi comunicare, ziaristică, relaţii economice internaţionale, ştiinţe politice, dar nu numai —, Dictionarul român-italian conţine peste 50.000 de cuvinte şi reprezintă un foarte bun instrument de lucru, complet pentru nivelul respectiv. Nucleul dicţionarului este constituit din vocabularul activ al limbii române actuale, dar nu este neglijat nici vocabularul pasiv, încă folosit în limba literară.

Format: 14,5 x 20,5 cm, cartonat
Nr. pagini: 784
Preţ: 29 lei

DICŢIONAR ROMÂN – FRANCEZ
Lydia Ciucă (coord.), Nicoleta Petuhov, Liliana Agache, Oana Uţă
Dicţionarul român-francez semnat de Lydia Ciucă, Liliana Agache, Nicoleta Petuhov şi Oana Uţă materializează o necesitate care se face simţită din ce în ce mai pregnant în societatea actuală, românească şi nu numai. Aceea de a reînvăţa limbi precum franceza, germana, italiana ... .
În imensa lor majoritate, cuvintele-titlu fac parte din vocabularul uzual activ al unui vorbitor mediu avizat. Inventarul este alcătuit echilibrat, nu abundă în termeni tehnici, social-politici, filosofici, nici în cuvinte folosite până la saţietate de o orientare la modă, oricare ar fi aceasta. Autoarele au optat, pe bună dreptate, pentru (o bună parte din) fondul principal de cuvinte.
Definţiile sunt simple, limpezi, transparente. Fără a fi excesiv de laconică, informaţia este redusă la ceea ce este util, esenţial. Ori de câte ori au considerat necesar, autoarele au introdus contexte minimale, ca şi – sub acelaşi termen titlu – expresii, locuţiuni şi cuvinte compuse. Astfel, lucrarea de faţă tinde spre statutul de dicţionar explicativ bilingv.” (Mariana Neş)

Format: 14,5 x 20,5 cm, cartonat
Nr. pagini: 704
Preţ: 29 lei

DICŢIONAR FRANCEZ - ROMÂN
Lydia Ciucă
„Realizat dintr-o perspectivă interdisciplinară modernă, călăuzit de ideea că limba nu este un organism osificat, rămas într-un stadiu mai mult sau mai puţin îndepărtat al evoluţiei societăţii, Dicţionarul (peste 30.000 de cuvinte) urmăreşte nu numai echivalenţe imediate, ci şi sensuri ascunse ale cuvintelor, pe care cei ce se iniţiază în tainele limbii franceze nu au cum să le cunoască, poate nici nu le bănuiesc. Autoarea nu face un exerciţiu de prestidigitaţie lingvistică, ci alege ce e important pentru fiecare cuvânt. Dicţionarul reprezintă în totalitatea lui şi în fiecare dintre cuvintele tălmăcite un punct de sprijin nu numai în înţelegerea echivalenţelor, ci şi a nuanţelor.” (Valeriu Râpeanu) . O notă de originalitate a lucrării este dată de includerea şi explicarea unor noţiuni enciclopedice, foarte utile pentru publicul larg.

Format: 14,5 x 20,5 cm, cartonat
Nr. pagini: 720
Preţ: 29 lei


Despre GRUPUL EDITORIAL CORINT

Grupul Editorial Corint a luat fiinţă în 2004, prin reunirea sub o singură siglă a editurilor Corint, Leda, Runa şi Corint Junior. Aflaţi în al doilea deceniu de activitate în domeniul cărţii, oferim cititorilor noştri peste 400 de titluri anual, în domenii de o mare diversitate: de la manuale şcolare la dicţionare, atlase şi tratate, lucrări de medicină, istorie, geografie, geopolitică, IT, carte pentru copii şi tineret etc. Beletristica ocupă un loc important în acest ansamblu editorial, prin colecţiile de literatură străină clasică şi contemporană şi de scriitori români reprezentativi.

Editura Corint rămâne în noua formulă o editură consacrată educaţiei, cu o bogată paletă de carte şcolară şi auxiliare, atlase, dicţionare şi albume, alături de care se menţin colecţiile devenite deja clasice: Microsinteze, Clio, Opere fundamentale (istorie), Geopolitică şi geostrategie, Medicina în familie, IT, Bibliografie şcolară (Clasici români/ Literatură universală/ Poveşti). Recent a fost lansată colecţia Scriitori români, cu autori consacraţi, preţuiţi de critica literară şi iubiţi de marele public: Octavian Paler, Augustin Buzura, Costache Olăreanu, Cristian Tudor Popescu, Ioan Groşan.
Cătălina Nica
Departament Marketing şi PR
catalina.purdel@edituracorint.ro