Pelicule polimere în sistem compozit utilizate ca mijloace de ecranare electromagnetică în domeniul microundelor

BUCURESTI - 2 iulie 2010

Comunicat tip General in Stiinta / Cercetare

ICPE-Cercetari Avansate este un institut national ce desfasoara activitati de traditie, recunoscute in domeniul ingineriei electrice. Detinand o importanta baza stiintifica in domeniu, INCDIE ICPE–CA ocupa o pozitie nationala semnificativa, situandu-se printre cele mai active si performante unitati de cercetare.
INCDIE ICPE-CA promoveaza si intreprinde cercetarea aplicativa in context national si international in domeniul ingineriei electrice (materiale, electrotehnologii, surse noi de energie, vibratii si echilibrari dinamice, compatibilitate electromagnetica etc.), spre folosul societatilor comerciale, private si publice, in beneficiul general al intregii societati.
Dezvoltand inovatia tehnologica pentru beneficiari, ICPE-CA creste competitivitatea acestora atat in Romania, cat si in Europa. Activitatea de cercetare desfasurata promoveaza dezvoltarea economica a societatii si conduce la bunastarea sociala, in compatibilitate cu mediul inconjurator.

Pelicule polimere în sistem compozit utilizate ca mijloace de ecranare electromagnetică în domeniul microundelor

În contextul acordării unei atenţii deosebite pe plan mondial obţinerii unor soluţii de materiale şi tehnologii cu costuri scăzute şi performanţe ridicate pentru ecrane/absorbanţi de unde electromagnetice, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA, în parteneriat cu Universitatea din Piteşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică ICMET-Craiova, Academia Tehnică Militară, Advantec Solutions SRL şi Microelectronica SA, a derulat proiectul “Pelicule polimere în sistem compozit utilizate ca mijloace de ecranare electromagnetică în domeniul microundelor”.
Proiectul a abordat una dintre cele mai actuale teme privind problema protecţiei diferitelor sisteme şi a personalului la acţiunea undelor electromagnetice şi securitatea globală a obiectivelor prin ecranare EM. În cadrul proiectului au existat cercetări multidisciplinare pentru obţinerea si caracterizarea de materiale flexibile, cu proprietăţi specifice de absorbţie de radiaţii EM, vizându-se, în acelaşi timp, şi reducerea costurilor materialelor şi tehnologiilor de ecranare, prin utilizarea de nanomateriale. Din obiectivele proiectului mai putem aminti realizarea unor tehnici ieftine de aplicare a acestor materiale în tehnologiile de ecranare, îmbunătăţindu-se astfel securitatea comunicaţiilor, creşterea rezistenţei la perturbarea indusă de interferenţa electromagnetică, creşterea eficacităţii de ecranare şi protecţia biologicului.
Rezultatele din cadrul proiectului s-au concretizat în elaborarea unor soluţii tehnologice pentru obţinerea unor pelicule polimere în sistem compozit, utilizate ca mijloace de ecranare electromagnetică în domeniul microundelor, în asigurarea unei protecţii eficiente prin “camuflarea” echipamentelor electronice, în protecţia factorului uman prin confecţionarea de articole de îmbrăcăminte care au în compoziţie aceste materiale.
Avantajele utilizării materialelor dezvoltate în cadrul consorţiului reies din atenuarea impulsului electromagnetic până la 65 dB; materialele sunt flexibile, uşor de purtat; au aderenţă la diverse suprafeţe şi rezistenţă la utilizare; sunt disponibile sub diferite grosimi, forme şi dimensiuni; din aceste materiale se pot confecţiona prelate, covoare de protecţie, costume de protecţie, perdele absorbante radar.
ICPE-CA este singura instituţie din România care a dezvoltat astfel de materiale, rezultatele cercetărilor desfăşurate putând fi transferate oricând către partenerii industriali.
Trebuie menţionat faptul că abordările institutului din perspectiva protecţiei împotriva radiaţiilor electromagnetice se înscriu cerinţelor politicii la nivel european, iar pentru rezultatele inovative obţinute, partenerii din consorţiu au depus cerere pentru obţinerea brevetului de invenţie.

Despre INCDIE ICPE-CA

Ceea ce caracterizeaza astazi INCDIE ICPE-CA este atentia acordata cercetarii fundamentale si aplicative si dezvoltarii, cu un accent special pus pe cercetarea si caracterizarea de materiale, motorul dezvoltarii durabile a societatii.
Tehnologiile si serviciile oferite de ICPE-CA sunt tehnologii de realizare a materialelor electrotehnice rezultate din procesul de cercetare, asistenta tehnica si transfer tehnologic al rezultatelor cercetarii, recuperarea deseurilor metalice fin granulate, conceptia de sisteme complexe de protectie anticoroziva activa, solutii tehnice in optimizarea energetica in domeniul tehnologiilor electrochimice, studii de agresivitate coroziva a solului, studii experimentale asupra proprietaţilor materialelor la temperaturi extreme, studii asupra aplicatiilor medicale si industriale ale utilizarii temperaturilor joase, obtinerea si caracterizarea unor materiale noi, masuratori de compatiblitate electro si bioelectromagnetica, evaluarea comportării termice a produselor şi materialelor, laborator de analiza si certificare a materialelor, incercari pentru micro si nanoelectromecanica, procesare sisteme microelectromecanice, certificarea sistemului de management integrat calitate-mediu, si nu in ultimul rand, consultante, expertize in asigurarea protectiei proprietatii industriale prin brevete, marci, desene si modele industriale.


Gabriela Iosif
Consilier Relatii Publice INCDIE ICPE-CA
Splaiul Unirii 313, sector 3, Bucuresti
office@icpe-ca.ro