sigla

Investeşte în oameni!
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Formarea continuă a profesorilor de limba română, engleză şi franceză, în societatea cunoaşterii

57 de cadre didactice au câștigat în cadrul concursurilor organizate în proiectul FormREF

BUCURESTI - 11 decembrie 2013

Comunicat tip General in Educatie / Cultura

57 de cadre didactice au câștigat în cadrul concursurilor organizate în proiectul FormREF – Formarea continuă a profesorilor de Limba română, engleză și franceză în societatea cunoașterii. Cele 5 concursuri organizates-au adresat cadrelor didactice care au finalizat cursurile de formare în cadrul proiectului și s-au desfășurat în perioada 12 noiembrie 2012 – 07 noiembrie 2013. Acestea au constat în transmiterea, prin intermediul portalului, a celor două produse (unul teoretic și unul multimedia) care să demonstreze dezvoltarea și aplicarea la clasă a unui proiect didactic realizat după metodele învățate în cadrul programului de formare Dezvoltarea profesională continuă pe componenta instruirii diferențiate a elevilor.

La concurs a participat un număr total de 133 de cadre didactice din toate cele 8 județe implicate în proiect. Județul cu cei mai mulți câștigători este Buzău, cu 11 cadre didactice premiate, urmat de județul Galați cu 10 cadre didactice premiate, județele Constanța și Vrancea, cu câte 8 cadre didactice premiate fiecare, Brăila cu 7 cadre didactice premiate, Municipiul București cu 6 cadre didactice premiate, județul Tulcea cu 5 cadre didactice premiate și județul Ilfov cu 2 cadre didactice premiate.

 

Fiecărui concurs i-au fost alocate câte 12 premii în bani, după cum urmează: două (2) premii I, în valoare de 2000 lei; patru (4) premii II, în valoare de 1200 lei; șase (6) premii III, în valoare de 600 lei, fiind premiate doar aplicațiile care, în urma evaluării, au întrunit minimum 60 de puncte. Comisiile de evaluare au fost formate din specialiști în educație angajați în proiect în scopul realizării evaluării proiectelor didactice.

Media punctajelor obținute în cele cinci concursuri este 89,02 de puncte ceea ce indica o înaltă calitate a proiectelor didactice premiate și, indirect, reflectă calitatea programelor de formare oferite prin proiectul FormREF. Cel mai mare punctaj a fost obținut de d-na Panait Iuliana din județul Ilfov, care a obținut 100 de puncte.

Toate proiectele câștigătoare vor fi publicate într-un ghid de bune practici și vor fi premiate în cadrul celei de-a doua Conferințe Naționale a profesorilor de Limba română, engleză și franceză, organizată în cadrul proiectului FormREF.

Proiectul „Formarea continuă a profesorilor de limbă română, engleză și franceză în societatea cunoașterii” este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și este implementat de Inspectoratul Școlar Județean Brăila, în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti, SIVECO Romania și TEHNE - Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie.

 

Pentru mai multe detalii despre proiect, vă rugăm să vizitați www.formref.ro.