Comunicate Inspectoratul Scolar Judetean Braila

Inspectoratul Scolar Judetean Braila

Compania Inspectoratul Scolar Judetean Braila a emis 17 comunicate de presa

 • BUCURESTI - 20 decembrie 2013

  După 3 ani de implementare, aproximativ 5479 de cadre didactice au parcurs programele de formare continuă dezvoltate și acreditate în proiect. Obiectivul general al proiectului a fost formarea și dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din aria curriculară „Limbă și Comunicare” de a implementa un curriculum și dezvoltarea profesională continuă a acestora.    comunicatul de presa

 • BUCURESTI - 18 decembrie 2013

  Aproximativ 1000 de cadre didactice au participat în cadrul proiectului FormREF -,,Formarea continuă a profesorilor de Limba română, engleză şi franceză, în societatea cunoaşterii", la acțiuni ce au avut ca scop promovarea educației în spiritul egalității de șanse. Au fost desfășurate 8 conferințe județene, câte una în fiecare județ în care se implementează proiectul, și 3 workshop-uri ce au reunit cadre didactice din toate cele 8 județe.    comunicatul de presa

 • BUCURESTI - 16 decembrie 2013

  Pentru 9 din 10 cadre didacice care au urmat programele de formare din cadrul proiectului FormREF -,,Formarea continuă a profesorilor de Limba română, engleză și franceză în societatea cunoașterii”, motivația pentru cariera didactică a crescut, conform studiului de impact realizat în cadrul proiectului. Cursanții au o apreciere foarte bună a programelor de formare (scor mediu 4.881, pe o scală de la 1 la 5, unde 5=apreciere foarte bună). Majoritatea participanților afirmă că formarea a răspuns în mare sau foarte mare măsură așteptărilor lor (98%) și că pot transfera ușor în practica didactică experiența dobândită (97,3%).    comunicatul de presa

 • BUCURESTI - 12 decembrie 2013

  O delegație de 6 persoane din echipa de management și implementare a proiectului FormREF a participat la cea de-a 19 ediție a Târgului Educațional ONLINE EDUCA Berlin 2013, promovând și diseminând rezultatele proiectului în cadrul standului expozițional dedicat proiectului. Astfel, toti cei 6 participanți au răspuns întrebarilor vizitatorilor din spațiul expozițional și au prezentat cele mai bune exemple de bune practici relevate pe parcursul desfăşurării proiectului.    comunicatul de presa

 • BUCURESTI - 11 decembrie 2013

  57 de cadre didactice au câștigat în cadrul concursurilor organizate în proiectul FormREF – Formarea continuă a profesorilor de Limba română, engleză și franceză în societatea cunoașterii. Cele 5 concursuri organizates-au adresat cadrelor didactice care au finalizat cursurile de formare în cadrul proiectului și s-au desfășurat în perioada 12 noiembrie 2012 – 07 noiembrie 2013. Acestea au constat în transmiterea, prin intermediul portalului, a celor două produse (unul teoretic și unul multimedia) care să demonstreze dezvoltarea și aplicarea la clasă a unui proiect didactic realizat după metodele învățate în cadrul programului de formare Dezvoltarea profesională continuă pe componenta instruirii diferențiate a elevilor.    comunicatul de presa

 • BUCURESTI - 13 noiembrie 2013

  1130 de cadre didactice ce au constituit cea de-a V-a serie de formare în proiectul POSDRU/87/1.3/S/62536 -„Formarea continuă a profesorilor de limbă română, engleză și franceză, în societatea cunoașterii”, au susținut examenul de evaluare finală al programului de formare urmat. Cursurile seriei a V-a s-au desfășurat în perioada 03 septembrie 2013 – 27 octombrie 2013.    comunicatul de presa