sigla

Investeşte în oameni!
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Formarea continuă a profesorilor de limba română, engleză şi franceză, în societatea cunoaşterii

Evaluarea programelor de formare desfăşurate în proiectul FormREF

BUCURESTI - 16 decembrie 2013

Comunicat tip General in Educatie / Cultura

Pentru 9 din 10 cadre didacice care au urmat programele de formare din cadrul proiectului FormREF -,,Formarea continuă a profesorilor de Limba română, engleză și franceză în societatea cunoașterii”, motivația pentru cariera didactică a crescut, conform studiului de impact realizat în cadrul proiectului. Cursanții au o apreciere foarte bună a programelor de formare (scor mediu 4.881, pe o scală de la 1 la 5, unde 5=apreciere foarte bună). Majoritatea participanților afirmă că formarea a răspuns în mare sau foarte mare măsură așteptărilor lor (98%) și că pot transfera ușor în practica didactică experiența dobândită (97,3%).

Demersul de evaluare a vizat programele de formare și portalul dezvoltate și implementate în cadrul proiectului FormREF -,,Formarea continuă a profesorilor de Limba română, engleză și franceză în societatea cunoașterii”. Scopul evaluării a fost de a furniza informaţii relevante şi întemeiate privind programul de formare şi portalul, pentru a îmbunătăți calitatea acestora în viitor și pentru a susține decizii viitoare în domeniul formării continue a profesorilor. Dintr-o altă perspectivă, rolul evaluării este și de a sprijini învăţarea, atât la nivel individual (al cursanţilor), cât şi organizaţional (instituţii partenere). Evaluarea a fost realizată prin anchetă pe bază de chestionar și prin analiza documentelor semnificative.

Cele două module ale programului sunt evaluate pozitiv de cursanți, cu o ușoară plasare mai bună a Modulului A: Abilitare curriculară (97,7%), Modulul B: Dezvoltare profesională continuă pe componenta instruirii diferenţiate înregistrând cu 1,2 pp mai puțin.

Proiectul „Formarea continuă a profesorilor de limbă română, engleză și franceză în societatea cunoașterii” este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și este implementat de Inspectoratul Școlar Județean Brăila, în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti, SIVECO Romania și TEHNE - Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie.

Pentru mai multe detalii despre proiect, vă rugăm să vizitați www.formref.ro.