Parteneri europeni


Investeşte în oameni!
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Formarea continuă a profesorilor de limba română, engleză şi franceză, în societatea cunoaşterii

Proiectul FormREF a ajuns la final

BUCURESTI - 20 decembrie 2013

Comunicat tip General in Educatie / Cultura

După 3 ani de implementare, aproximativ 5479 de cadre didactice au parcurs programele de formare continuă dezvoltate și acreditate în proiect. Obiectivul general al proiectului a fost formarea și dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din aria curriculară „Limbă și Comunicare” de a implementa un curriculum și dezvoltarea profesională continuă a acestora.

Programele de formare au urmărit formarea și dezvoltarea de noi competențe aplicabile în procesul de predare-învățare-evaluare. Cele două programe de formare, Abilitare pe curriculum și Dezvoltare profesională continuă pe componenta instruirii diferențiate a elevilor, au urmărit fiecare dezvoltarea unor competențe cheie pentru asigurarea unei educații de calitate și au avut o structură de tip curs integrat (ore față-în-față, studiu individual on-line, evaluare, resurse auxiliare pe o platformă virtuală dedicată etc.). Formarea și dezvoltarea de noi competențe aplicabile în procesul de predare-învățare-evaluare au ca efect corelarea pregătirii cadrelor didactice cu nevoile și interesele elevilor, cu cerințele europene și cu domeniile prioritare ale educației.

Cadrele didactice au obținut, în urma evaluării finale a achizițiilor dobândite pe parcursul formării, două certificate de absolvire, fiecare valorând 25 de credite profesionale transferabile.

Impactul programelor de formare urmate este unul pozitiv, conform studiului realizat în cadrul proiectului. Unul dintre rezultatele spectaculoase ale acestui studiu arată că, pentru 9 din 10 cadre didactice care au urmat aceste programe de formare, motivația pentru continuarea carierei didactice a crescut, acest lucru reprezentând pe termen mediu și lung scăderea ratei de părăsire a sistemului și creșterea calității și a rezultatelor educaționale.

Colaborarea interregională și valoarea adăugată de proiect actului educațional reprezintă un câștig al tuturor participanților din proiect care se va reflecta pe termen lung în rezultate mai bune ale elevilor la evaluările naționale. Toți indicatorii proiectului au fost realizați și implicit, toate obiectivele au fost atinse.

Proiectul „Formarea continuă a profesorilor de limbă română, engleză și franceză în societatea cunoașterii” a fost finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și a fost implementat de Inspectoratul Școlar Județean Brăila, în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti, SIVECO Romania și TEHNE - Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie, în 8 județe, respectiv: Brăila, Galați, Tulcea, Constanța, Buzău, Vrancea, Ilfov și în Municipiul București. Proiectul s-a desfășurat pe parcursul a 36 de luni, în perioada 01 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2013, cu un buget de 20.898.635 de lei, din care 4.388.713 lei contribuția solicitantului.

 

Pentru mai multe detalii despre proiect, vizitați www.formref.ro.

Despre Inspectoratul Scolar Judetean Braila

Serviciile grupului britanic Stanleybet International sunt acum disponibile in 313 de agentii din România, in peste 85 de orase.
Stanleybet International este in prezent principalul grup transfrontalier de pariuri off-line din Europa care operează peste 2000 de agentii de pariuri in 8 state europene.