Constanta: INSPECTOR PROTECTIA MUNCII si SPECIALIST IN MANAGEMENTUL DESEURILOR, cursuri autorizate ANC, noiembrie 2012

Constanta - 31 octombrie 2012

Comunicat tip Produse / Servicii in Educatie / Cultura, Industrie, Stiinta / Cercetare

SC INTRATEST SA, furnizor de servicii de formare profesionala initiala si continua, organizeaza in luna noiembrie 2012, in Constanta, cursurile " Inspector protectia mediului " si " Specialist in managementul deseurilor ", dupa cum urmeaza:
- Inspector Protectia Mediului : 05 - 09 noiembrie
- Specialist in Managementul Deseurilor: 05 - 09 noiembrie

Mai multe detalii si inscriere pe www.intratest.ro

www.intratest.ro

www.intratest.ro

SC INTRATEST SA va invita sa participati la urmatoarele cursuri ce vor avea loc in Constanta:

- Inspector Protectia Mediului:  05 - 09 noiembrie

- Specialist in Managementul Deseurilor: 05 - 09 noiembrie

Inspector Protectia Mediului

Cursul „INSPECTOR PROTECTIA MEDIULUI” are ca obiectiv crearea de specialisti in domeniul protectiei mediului, care sa rezolve problema degradarii mediului inconjurator.

La baza cursului se afla dispozitiile O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, care reprezinta cadrul legal general de reglementare atat a drepturilor si obligatiilor agentii economici, persoane fizice si autoritatile publice, cat si a sanctiunilor aplicate pentru neindeplinirea acestora, cum ar fi de exemplu prevederile art. 96 alin. (2) pct. 9 din ordonanta care dispun in mod expres faptul ca, constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), pentru persoane fizice, si de la 30.000 lei (RON) la 60.000 lei (RON), pentru persoane juridice, incalcarea urmatoarelor prevederi legale (…) obligatiile autoritatilor administratiei publice locale de a avea personal specializat pentru protectia mediului si de a colabora in acest scop cu autoritatile pentru protectia mediului.

Cursul are un numar de 40 ore (teorie si practica), iar tematica cuprinde (fara a se limita la acestea): raspunderea de mediu, tratarea factorilor de mediu atmosfera, apa, sol – subsol, eticheta ecologia, organismele modificate genetic, regimul juridic al substantelor periculoase, procedura de reglementare si acte de reglementare.

Specialist Managementul Deseurilor

Cursul „Inspector Protectia Mediului” se continua cu cel de „Specialist in Managementul Deseurilor”, care se adreseaza agentilor economici, autoritatilor publice cât si persoanelor fizice deoarece deseurile reprezinta o problema de actualitate, care afecteaza intreaga societate româneasca si lumea in ansamblu. Prin acest curs va ajutam sa identificati tipurile de  deseuri  existente, sa intelegeti impactul negativ al deseurilor asupra mediului si sa incercati sa reduceti cantitatea de deseuri, contribuind astfel la imbunatatirea calitatii mediului si implicit a vietii. Cursul va va ajuta sa respectati cadrul legal: Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor si actele normative subsecvente acesteia.

Despre Intratest

Misiunea noastra este sa contribuim la succesul clientilor nostri prin:
o Managementul adecvat al resurselor umane
o Pregatirea continua in domenii de interes specific
o Suportul tehnic pentru accesarea fondurilor europene

Viziunea noastra este sa devenim o societate din ce in ce mai performanta, cu o echipa tanara care sa ne permita sa progresam pas cu pas in fiecare dintre cele trei mari domenii in care ne angajam eforturile - formare profesionala, consultanta fonduri si resurse umane