INSPECTOR PROTECTIA MEDIULUI si SPECIALIST MANAGEMENTUL DESEURILOR - cursuri autorizate, aprilie - mai 2012

BUCURESTI - 29 martie 2012

Comunicat tip Produse / Servicii in Afaceri, Industrie, HR

SC INTRATEST SRL, furnizor de servicii de formare profesionala initiala si continua, organizeaza in perioada aprilie - mai 2012, in mai multe orase din tara, cursurile " Inspector protectia mediului " si "Specialist in managementul deseurilor", dupa cum urmeaza:

- Bucuresti: 4-8 aprilie (Specialist in managementul deseurilor) si 23-27 aprilie (Inspector protectia mediului)
- Constanta: 14-18 mai (Inspector protectia mediului) si 21-25 mai (Specialist in managementul deseurilor)
- Cluj-Napoca: 17-21 aprilie (Specialist in managementul deseurilor si Inspector protectia mediului)

Mai multe detalii si inscriere pe www.intratest.roINSPECTOR PROTECTIA MEDIULUI si SPECIALIST MANAGEMENTUL DESEURILOR - cursuri autorizate, aprilie - mai 2012

Inspector Protectia Mediului

Cursul „INSPECTOR PROTECTIA MEDIULUI” are ca obiectiv crearea de specialisti in domeniul protectiei mediului, care sa rezolve problema degradarii mediului inconjurator.

La baza cursului se afla dispozitiile O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, care reprezinta cadrul legal general de reglementare atat a drepturilor si obligatiilor agentii economici, persoane fizice si autoritatile publice, cat si a sanctiunilor aplicate pentru neindeplinirea acestora, cum ar fi de exemplu prevederile art. 96 alin. (2) pct. 9 din ordonanta care dispun in mod expres faptul ca, constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), pentru persoane fizice, si de la 30.000 lei (RON) la 60.000 lei (RON), pentru persoane juridice, incalcarea urmatoarelor prevederi legale (…) obligatiile autoritatilor administratiei publice locale de a avea personal specializat pentru protectia mediului si de a colabora in acest scop cu autoritatile pentru protectia mediului.

 

Cursul are un numar de 40 ore (teorie si practica), iar tematica cuprinde (fara a se limita la acestea): raspunderea de mediu, tratarea factorilor de mediu atmosfera, apa, sol – subsol, eticheta ecologia, organismele modificate genetic, regimul juridic al substantelor periculoase, procedura de reglementare si acte de reglementare.

 

Specialist in Managementul Deseurilor

Cursul „Inspector Protectia Mediului” se continua cu cel de „Specialist in Managementul Deseurilor”, care se adreseaza agentilor economici, autoritatilor publice cât si persoanelor fizice deoarece deseurile reprezinta o problema de actualitate, care afecteaza intreaga societate româneasca si lumea in ansamblu. Prin acest curs va ajutam sa identificati tipurile de deseuri existente, sa intelegeti impactul negativ al deseurilor asupra mediului si sa incercati sa reduceti cantitatea de deseuri, contribuind astfel la imbunatatirea calitatii mediului si implicit a vietii. Cursul va va ajuta sa respectati cadrul legal: Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor si actele normative subsecvente acesteia.

 

Cursul are un numar de 40 ore (teorie si practica), iar tematica cuprinde (fara a se limita la acestea): obligatiile producatorilor de produs, obligatiile producatorilor de deseu – persoane fizice, juridice si autoritati publice, depozitarea deseurilor, incinerarea deseurilor, transportul deseurilor, obtinerea autorizatiei de mediu pentru desfasurarea acestor tipuri de activitati, obligatiile autoritatilor publice locale in domeniul salubritatii (in cadrul caruia exista un capitol special pentru atribuirea contractelor de achizitii publice), contraventiile si activitatea de control si sanctionare in domeniul mediului.

 

Ambele cursuri au la baza intreaga legislatie in domeniul mediului actualizata pana la data organizarii cursurilor.

Despre Intratest

Misiunea noastra este sa contribuim la succesul clientilor nostri prin:
o Managementul adecvat al resurselor umane
o Pregatirea continua in domenii de interes specific
o Suportul tehnic pentru accesarea fondurilor europene

Viziunea noastra este sa devenim o societate din ce in ce mai performanta, cu o echipa tanara care sa ne permita sa progresam pas cu pas in fiecare dintre cele trei mari domenii in care ne angajam eforturile - formare profesionala, consultanta fonduri si resurse umane