Liga Română pentru Sănătate Mintală investeşte în personalul medical din România

BUCURESTI - 29 martie 2010

Comunicat tip General in ONG

Liga Română pentru Sănătate Mintală implementează în România, în perioada 2010 – 2012 proiectul naţional „Competenţe şi performanţă în sănătate”, în parteneriat cu Centrul Naţional de Sănătate Mintală, cu finanţare de la Fondul Social European, pe Axa Prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2. „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”. În cadrul acestui proiect Liga Română pentru Sănătate Mintală organizează conferinţa de presă ce anunţă lansarea proiectului în data de 30 martie 2010, ora 11:00, la Spitalul de Psihiatrie Titan „Dr. Constantin Gorgos”, Blvd. Nicolae Grigorescu nr. 41, sector 3, Bucureşti.

Proiectul urmăreşte să contribuie la dezvoltarea competenţelor profesionale şi asigurarea sănătăţii la locul de muncă pentru personalul medical şi personalul de conducere din spitalele de psihiatrie şi centrele comunitare de sănătate mintală din România.
Ca urmare a parcurgerii programelor de formare dezvoltate în cadrul proiectului, personalul medical şi de conducere din spitalele de psihiatrie şi centrele comunitare de sănătate mintală din România va avea competenţe de: management al stresului la locul de muncă; comunicare eficientă în relaţia medic – pacient; reconciliere a vieţii de familie cu viaţa profesională; abordare şi intervenţie inovativă în cazul pacienţilor cu probleme de sănătate mintală; managementul performanţei la locul de muncă;
Astfel, în cadrul acestui proiect vor beneficia de formare profesională specifică:
-medici psihiatri, psihologi, asistente medicale, asistenţi sociali din 30 de centre comunitare de sănătate mintală;
-medici psihiatri, psihologi, asistente medicale, asistenţi sociali din 80 de spitale de psihiatrie sau secţii de spihiatrie din spitalele generale/ de urgenţă;
-manageri de spital de psihiatrie.

De ce o investiţie în resursa umană din domeniul sănătăţii mintale?
Deoarece priorităţile reformei în sănătate mintală au ţinut de reabilitarea clădirilor care adăpostesc spitalele de psihiatrie şi centrele de sănătate mintală, şi mai puţin de dezvoltarea competenţeleor cadrelor medicale;
Deoarece medicii psihiatri, psihologii clinicieni, asistentele medicale, se confruntă cu o problematică tot mai diversă a patologiei pacienţilor, precum şi cu stigmatul social asociat nu doar bolii mintale ci şi profesionistului de sănătate mintală.
Deoarece intervenţiile timpurii şi eficiente scad costurile din sistemul de sănătate şi reduc consecinţele negative ale acestor probleme asupra familiei şi comunităţii.

„Estimăm că aproximativ 300 de medici psihiatri, psihologi, asistente medicale, asistenţi sociali din 30 de centre comunitare de sănătate mintală, 600 de medici psihiatri, psihologi, asistente medicale, asistenţi sociali din 80 de spitale de psihiatrie sau secţii de psihiatrie din spitalele generale/ de urgenţă şi 80 de manageri de spital de psihiatrie vor beneficia de formare profesională oferită în cadrul a peste 140 de cursuri de formare gratuite în cadrul acestui proiect” declară Raluca Nica, Director Executiv al Ligii Române pentru Sănătate Mintală.

Despre Liga Română pentru Sănătate Mintală
Liga Română pentru Sănătate Mintală este o organizaţie neguvernamentală, inter-profesională, înfiinţată în anul 1990 din iniţiativa unui grup de psihiatri, psihologi şi sociologi şi care acţionează în domeniul sănătăţii mintale, deschisă tuturor persoanelor şi grupurilor care manifestă interes şi preocupare pentru acest domeniu.
Misiunea LRSM este de a deveni o organizaţie puternică capabilă să influenţeze politica guvernamentală şi să promoveze alternative la serviciile de sănătate mintală din România.

Despre LIGA ROMANA PENTRU SANATATE MINTALA


Pentru informaţii suplimentare:
Raluca NICA – Coordonator proiect, Liga Română pentru Sănătate Mintală
Loredana TAŞCĂU – Asistent proiect, Liga Română pentru Sănătate Mintală

Tel: 021 252 0866, 021 252 6011
Email: LRSM@clicknet.ro
lrsm@clicknet.ro