Anunț demarare proiect

BUCURESTI - 20 ianuarie 2021

Comunicat tip General in Media / Publicitate

MAP MEDIA & PRINT SRL, cu sediul în București, sector 1, derulează începând cu data de 21.12.2020, proiectul „Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economica în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 2” , în baza contractului de finanțare nr. M2-1747 din 10.12.2020, înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Sigle

Sigle

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE.

Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, în baza formularului electronic de înscriere şi a documentaţiei anexe, prin măsură “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Rezultate în urma implementării proiectului: Menținerea numărului de angajați existenți la data înscrierii electronice pentru o periodă de minim 6 luni de la momentul plății ajutorului financiar si menținerea activității beneficiarului pe o perioadă de minim 6 luni de la încheierea contractului.

Valoarea proiectului este de 118.275 lei din care: 102.847,35 lei grant si 15.427,11 lei cofinanțare.

Locația de implementare a proiectului este situată în România, oras Voluntari, bbd. Pipera nr.17, etaj 2.

Despre MAP MEDIA

Date de contact beneficiar:

MAP MEDIA & PRINT SRL

welcome@mapmedia.ro

0722.20.92.92