Consultări politice între secretarul de stat Daniela Gîtman şi adjunctul ministrului iranian de externe, Majid Takht Ravanchi

BUCURESTI - 11 iulie 2016

Comunicat tip General in Politic

Secretarul de stat pentru afaceri globale, Daniela Gîtman, a avut astăzi, 11 iulie 2016, o rundă de consultări politice cu adjunctul ministrului de externe iranian pentru Europa şi America, Majid Takht Ravanchi.
Discuţiile au prilejuit trecerea în revistă a stadiului relaţiilor bilaterale, precum şi abordarea unor teme de actualitate ale agendei regionale şi internaţionale. Oficialii au subliniat nivelul ascendent al relaţiilor politico-diplomatice după semnarea Planului Comun şi Cuprinzător de Acţiune dintre Iran şi comunitatea internaţională, reprezentată de Grupul E3+3 şi AIEA, evidenţiind dorinţa comună de amplificare a dialogului politic la toate nivelurile.

Consultări politice între secretarul de stat Daniela Gîtman şi adjunctul ministrului iranian de externe, Majid Takht Ravanchi

În acest context, secretarul de stat Daniela Gîtman a relevat că semnarea acordurilor nucleare cu Iranul şi debutul procesului de ridicare a sancţiunilor internaţionale au deschis noi perspective, cu un impact pozitiv pentru cooperarea româno-iraniană, atât în plan bilateral, cât şi regional şi internaţional.

Cei doi oficiali au apreciat că România şi Republica Islamică Iran dispun de potenţialul şi cadrul prielnic pentru convenirea şi transpunerea în practică a unor noi mecanisme de conlucrare în domenii de interes comun precum transporturile, agricultura, energia, cercetarea ştiinţifică, cultura şi educaţia, turismul, petrolul şi gazele naturale. Cu acest scop, au evidenţiat oportunitatea convocării, până la sfârșitul anului în curs, a Comisiei mixte de cooperare economică între cele două state şi a constituirii de grupuri de lucru sectoriale.

De asemenea, secretarul de stat Daniela Gîtman şi omologul iranian, Majid Takht Ravanchi, au analizat cele mai recente evoluții din regiune, cu accent pe situaţiile de criză din Orientul Mijlociu precum Siria, conflictul din Yemen, situația din Irak, lupta împotriva Daesh, reiterând importanța unei coordonări consolidate a comunității internaționale în combaterea extremismului și a terorismului.

Secretarul de stat român a exprimat sprijinul pentru eforturile UE de reinserție constructivă a Iranului în echilibrele regionale şi a reliefat că Iranul poate asuma un rol de prim rang în regiune în ceea ce priveşte lupta împotriva terorismului.

Despre Ministerul Afacerilor Externe

Informaţii suplimentare:Stadiul îndeplinirii principalelor criterii tehnice de acces în programul Visa Waiver (VWP)I. Securitatea documentelor de călătorie1. Începând cu 18 ianuarie 2010, sistemul de eliberare a paşapoartelor electronice (biometrice) a devenit funcţional la nivelul întregii ţări.2. Toate documentele de călătorie emise de statul român răspund, de asemenea, unor standarde de securitate ridicate.3. Este operaţional un mecanism de transmiterea către Interpol, în termen de 24 de ore, a informaţiilor legate de paşapoartele pierdute sau furate.II. Controlul la frontierăAu fost adoptate numeroase acte normative în vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale transfrontaliere: - HG 324/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Controlul la Frontieră pentru perioada 2007-2010, conţinând măsuri de gestionare coerentă şi eficientă a frontierei de stat a României - HG 1122/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Migraţia (2007-2010), conţinând măsuri de control al migraţiei, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, acordarea de azil şi integrarea socială a străinilor - HG 1654/2006, de aprobare a Strategiei naţionale de combatere a traficului ilegal de persoane (2006-2010)III. Aspecte legate de imigraţie1. Implementarea la nivel naţional a formatului unic de permis de reşedinţă pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor terţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1030/20022. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul aziluluiIV. Acorduri de cooperare în domenii relevante semnate sau în curs de negociere cu partea americană1. Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei al SUA privind cooperarea în prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive, semnat la Bucureşti, la 15 septembrie 20082. Declaraţia între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) din România şi Departamentul Securităţii Interne din SUA privind principiile de cooperare în vederea întăririi măsurilor bilaterale de securitate pentru călătoriile internaţionale şi cerinţele Programului Visa Waiver, semnată la Washington, la 3 noiembrie 20083. Sunt în curs de finalizare negocierile cu partea americană cu privire la Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind activitatea ofiţerilor de securitate de pe aeronave (air marshals).