Întrevederea secretarului de stat Daniela Gîtman cu vicepreședintele Comisiei pentru relații externe a partidului de guvernământ din R. S.Vietnam

BUCURESTI - 24 mai 2016

Comunicat tip General in Politic

Secretarul de stat pentru afaceri globale, Daniela Gîtman, a avut astăzi, 24 mai 2016, o întrevedere cu Nguyen Tuan Phong, vicepreședintele Comisiei pentru relații externe a partidului de guvernământ din R. S. Vietnam.

Primirea a oferit cadrul pentru un schimb util de opinii cu privire la stadiul relațiilor româno-vietnameze. Cei doi demnitari au subliniat interesul pentru consolidarea relaţiilor tradiţionale dintre România şi R. S. Vietnam atât prin dinamizarea dialogului politic, cât şi prin urmărirea obiectivului prioritar al extinderii şi diversificării cooperării economice.

Întrevederea secretarului de stat Daniela Gîtman cu vicepreședintele Comisiei pentru relații externe a partidului de guvernământ din R. S.Vietnam

În acest context, au relevat importanța celei de-a XV-a sesiuni a Comisiei mixte româno-vietnameze de cooperare economică ale cărei lucrări urmează a avea loc în iunie 2016, la Hanoi. Părţile au evocat rolul celor aproape 4.000 de specialişti vietnamezi, absolvenţi ai unor universităţi din România, care acţionează ca veritabilă punte de legătură între cele două țări.

De asemenea, au fost trecute în revistă aspecte de actualitate privitoare la agenda regională, cu accent asupra rolului deţinut de Vietnam în perioada 2012 – 2015 în calitate de coordonator din partea Asociaţiei Naţiunilor din Sud-estul Asiei (ASEAN) al relațiilor ASEAN-UE. Nu în ultimul rând, a fost discutată perspectiva cooperării dintre România şi Vietnam în cadrul oferit de Asia-Europe Meeting (ASEM), cu atât mai mult cu cât cele două ţări colaborează în cadrul ASEM în domeniile managementului resurselor de apă (Dunăre-Mekong), conectivităţii şi turismului.

Despre Ministerul Afacerilor Externe

Informaţii suplimentare:Stadiul îndeplinirii principalelor criterii tehnice de acces în programul Visa Waiver (VWP)I. Securitatea documentelor de călătorie1. Începând cu 18 ianuarie 2010, sistemul de eliberare a paşapoartelor electronice (biometrice) a devenit funcţional la nivelul întregii ţări.2. Toate documentele de călătorie emise de statul român răspund, de asemenea, unor standarde de securitate ridicate.3. Este operaţional un mecanism de transmiterea către Interpol, în termen de 24 de ore, a informaţiilor legate de paşapoartele pierdute sau furate.II. Controlul la frontierăAu fost adoptate numeroase acte normative în vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale transfrontaliere: - HG 324/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Controlul la Frontieră pentru perioada 2007-2010, conţinând măsuri de gestionare coerentă şi eficientă a frontierei de stat a României - HG 1122/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Migraţia (2007-2010), conţinând măsuri de control al migraţiei, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, acordarea de azil şi integrarea socială a străinilor - HG 1654/2006, de aprobare a Strategiei naţionale de combatere a traficului ilegal de persoane (2006-2010)III. Aspecte legate de imigraţie1. Implementarea la nivel naţional a formatului unic de permis de reşedinţă pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor terţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1030/20022. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul aziluluiIV. Acorduri de cooperare în domenii relevante semnate sau în curs de negociere cu partea americană1. Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei al SUA privind cooperarea în prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive, semnat la Bucureşti, la 15 septembrie 20082. Declaraţia între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) din România şi Departamentul Securităţii Interne din SUA privind principiile de cooperare în vederea întăririi măsurilor bilaterale de securitate pentru călătoriile internaţionale şi cerinţele Programului Visa Waiver, semnată la Washington, la 3 noiembrie 20083. Sunt în curs de finalizare negocierile cu partea americană cu privire la Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind activitatea ofiţerilor de securitate de pe aeronave (air marshals).