Întrevederea secretarului de stat pentru relații interinstituționale și juridice, Cristian Winzer, cu ministrul justiției și afacerilor europene al landului Baden-Württemberg, Guido Wolf

BUCURESTI - 6 august 2018

Comunicat tip General in Media / Publicitate, Politic

Secretarul de stat pentru relații interinstituționale și juridice, Cristian Winzer, a avut vineri, 3 august 2018, o întrevedere cu ministrul justiției și afacerilor europene al landului Baden-Württemberg din Germania, Guido Wolf.

MAE

MAE

În cadrul discuțiilor au fost abordate o serie de subiecte de interes comun în raport cu agenda europeană curentă, precum viitorul Uniunii Europene, Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene post-2020, pregătirea preluării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019 și a Președinției Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) de la 1 noiembrie 2018.

„România apreciază sprijinul oferit de landul Baden-Württemberg pentru preluarea, împreună cu Austria, a Secretariatului SUERD, cu atât mai mult cu cât țările noastre împărtășesc o viziune comună privind întărirea guvernanței SUERD prin aprofundarea cooperării în regiunea Dunării. Ne dorim să colaborăm mai strâns cu partenerii germani în promovarea unor inițiative și programe pentru a realiza o revigorare reală a regiunii noastre.

Mandatul României la Președinția Consiliului Uniunii Europene reprezintă, de asemenea, o reală oportunitate pentru a promova acest important cadru de cooperare macro-regională – SUERD pe agenda Uniunii Europene și pentru a asigura alocările financiare necesare priorităților propuse de țările noastre atât pentru SUERD, cât și pentru celelalte trei strategii macro-regionale“, a arătat Cristian Winzer.

Această întrevedere a reprezentat o bună oportunitate pentru a discuta despre modalitățile și mijloacele necesare dezvoltării acestei cooperări, într-o manieră concretă, identificând temele de interes comun în cadrul SUERD.

Informații suplimentare

Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) reprezintă o iniţiativă politică a României şi Austriei, promovată printr-o scrisoare comună la nivel de prim-ministru (iunie 2008) şi adresată preşedintelui Comisiei Europene. Comisia Europeană a elaborat o Comunicare privind Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, precum şi un Plan de Acţiune. Consiliul European a andosat Strategia Dunării la 24 iunie 2011.

La 18 iulie 2018, în cadrul reuniunii comune a Comitetului de Monitorizare a Programului Transnațional Dunărea și a coordonatorilor naționali din statele membre ale Strategiei Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) a fost aprobată preluarea și asigurarea de către România și Austria, a Secretariatului SUERD/Danube Strategy Point. Strategia UE pentru Regiunea Dunării cuprinde teritorial bazinul hidrografic al Dunării.

La Strategia Dunării participă paisprezece state: nouă state membre UE (Austria, România, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Germania – ca stat federal şi prin landurile Baden-Württemberg şi Bavaria, Slovacia, Slovenia, Ungaria) şi cinci state ne-membre UE (Bosnia-Herţegovina, Muntenegru, Serbia, Republica Moldova şi Ucraina).

Direcţia Purtător de Cuvânt şi Comunicare

Tel.: +40 21 431 1377

Mobil: +40 721 270 845

Web: www.mae.ro

E-mail: presa@mae.ro

Despre Ministerul Afacerilor Externe

Informaţii suplimentare:Stadiul îndeplinirii principalelor criterii tehnice de acces în programul Visa Waiver (VWP)I. Securitatea documentelor de călătorie1. Începând cu 18 ianuarie 2010, sistemul de eliberare a paşapoartelor electronice (biometrice) a devenit funcţional la nivelul întregii ţări.2. Toate documentele de călătorie emise de statul român răspund, de asemenea, unor standarde de securitate ridicate.3. Este operaţional un mecanism de transmiterea către Interpol, în termen de 24 de ore, a informaţiilor legate de paşapoartele pierdute sau furate.II. Controlul la frontierăAu fost adoptate numeroase acte normative în vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale transfrontaliere: - HG 324/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Controlul la Frontieră pentru perioada 2007-2010, conţinând măsuri de gestionare coerentă şi eficientă a frontierei de stat a României - HG 1122/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Migraţia (2007-2010), conţinând măsuri de control al migraţiei, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, acordarea de azil şi integrarea socială a străinilor - HG 1654/2006, de aprobare a Strategiei naţionale de combatere a traficului ilegal de persoane (2006-2010)III. Aspecte legate de imigraţie1. Implementarea la nivel naţional a formatului unic de permis de reşedinţă pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor terţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1030/20022. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul aziluluiIV. Acorduri de cooperare în domenii relevante semnate sau în curs de negociere cu partea americană1. Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei al SUA privind cooperarea în prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive, semnat la Bucureşti, la 15 septembrie 20082. Declaraţia între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) din România şi Departamentul Securităţii Interne din SUA privind principiile de cooperare în vederea întăririi măsurilor bilaterale de securitate pentru călătoriile internaţionale şi cerinţele Programului Visa Waiver, semnată la Washington, la 3 noiembrie 20083. Sunt în curs de finalizare negocierile cu partea americană cu privire la Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind activitatea ofiţerilor de securitate de pe aeronave (air marshals).