Participarea secretarului de stat Daniela Gîtman la conferința de promovare a proiectului Global Research Summer School

BUCURESTI - 31 mai 2016

Comunicat tip General in Politic, Cursuri

Secretarul de stat pentru afaceri globale, Daniela Gîtman, a participat astăzi, 30 mai 2016, la Academia de Studii Economice din Bucureşti, la conferința de promovare a proiectului Global Research Summer School. Evenimentul se va desfăşura în perioada 26-31 iulie, la București, sub patronajul Ministerului Afacerilor Externe, în organizarea comunităţii International Affairs, aflată sub egida organizației studențești Voluntari pentru Idei și Proiecte. Tema generală a ediției de anul acesta este Cooperarea internațională pentru soluționarea conflictelor. La conferinţa de promovare a participat, totodată, Anca Agachi, delegat de tineret al României la ONU.

Participarea secretarului de stat Daniela Gîtman la conferința de promovare a proiectului Global Research Summer School

În intervenţia susţinută, secretarul de stat Daniela Gîtman a salutat interesul în creştere manifestat de tineri pentru domeniul diplomaţiei şi, în general, pentru cel al relaţiilor internaţionale. A trecut în revistă subiecte majore ale agendei diplomatice curente atât pe dimensiunea europeană, cât şi pe cea globală. A arătat că Europa se confruntă cu situaţii de conflict generate de persistenţa unui climat de securitate fragil în vecinătatea sa estică şi sudică, de dimensiunea tot mai proeminentă a crizei migraţiei, precum şi de amplificarea riscurilor teroriste.

În context, a evidenţiat obiectivul României de a promova o politică externă coerentă, eficientă şi predictibilă, axată pe consolidarea profilului dobândit în cadrul UE şi al NATO, printr-o participare activă la conturarea unor reacţii şi politici adecvate faţă de crizele actuale. A menţionat că România îşi va asuma, în continuare, o contribuţie echilibrată la construcţia instituţională europeană, precum şi rolul de furnizor de securitate.

Privitor la dimensiunea regională, oficialul MAE a relevat atenţia prioritară acordată de România unor formate şi platforme precum Sinergia Mării Negre, Strategia UE pentru Regiunea Dunării, Parteneriatul Estic sau Organizaţia de Cooperare Economică la Marea Neagră, cu un potenţial substanţial pentru un aport consistent la dezvoltarea regiunii şi la consolidarea conlucrării pe o gamă largă de domenii precum energia, transporturile, mediul, educaţia, cercetarea sau turismul.

De asemenea, secretarul de stat Daniela Gîtman a evocat atenţia acordată de România problematicii reconstrucţiei şi stabilizării post-conflict, cu accent asupra contribuţiei experţilor români la operaţiunile de asistenţă în diverse ţări şi regiuni ale lumii precum EULEX Kosovo, EUMM Georgia, EUPOL Afganistan sau EUTM Mali.

Nu în ultimul rând, a evidenţiat faptul că autorităţile de la Bucureşti sunt interesate să participe activ şi în viitor la dezbaterile pe tema combaterii conflictelor având în vedere că România deţine expertiza necesară pentru a aduce o viziune şi o abordare constructive faţă de provocările prezente multiple.

Despre Ministerul Afacerilor Externe

Informaţii suplimentare:Stadiul îndeplinirii principalelor criterii tehnice de acces în programul Visa Waiver (VWP)I. Securitatea documentelor de călătorie1. Începând cu 18 ianuarie 2010, sistemul de eliberare a paşapoartelor electronice (biometrice) a devenit funcţional la nivelul întregii ţări.2. Toate documentele de călătorie emise de statul român răspund, de asemenea, unor standarde de securitate ridicate.3. Este operaţional un mecanism de transmiterea către Interpol, în termen de 24 de ore, a informaţiilor legate de paşapoartele pierdute sau furate.II. Controlul la frontierăAu fost adoptate numeroase acte normative în vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale transfrontaliere: - HG 324/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Controlul la Frontieră pentru perioada 2007-2010, conţinând măsuri de gestionare coerentă şi eficientă a frontierei de stat a României - HG 1122/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Migraţia (2007-2010), conţinând măsuri de control al migraţiei, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, acordarea de azil şi integrarea socială a străinilor - HG 1654/2006, de aprobare a Strategiei naţionale de combatere a traficului ilegal de persoane (2006-2010)III. Aspecte legate de imigraţie1. Implementarea la nivel naţional a formatului unic de permis de reşedinţă pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor terţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1030/20022. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul aziluluiIV. Acorduri de cooperare în domenii relevante semnate sau în curs de negociere cu partea americană1. Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei al SUA privind cooperarea în prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive, semnat la Bucureşti, la 15 septembrie 20082. Declaraţia între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) din România şi Departamentul Securităţii Interne din SUA privind principiile de cooperare în vederea întăririi măsurilor bilaterale de securitate pentru călătoriile internaţionale şi cerinţele Programului Visa Waiver, semnată la Washington, la 3 noiembrie 20083. Sunt în curs de finalizare negocierile cu partea americană cu privire la Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind activitatea ofiţerilor de securitate de pe aeronave (air marshals).