Participarea secretarului de stat Daniela Gîtman la reuniunea Grupului ambasadorilor din țările asiatice acreditați în România

BUCURESTI - 30 mai 2016

Comunicat tip General in Administratie Publica, Media / Publicitate, Politic

Secretarul de stat pentru afaceri globale, Daniela Gîtman, a participat astăzi, 30 mai 2016, în calitate de invitat de onoare, la reuniunea Grupului ambasadorilor din țările asiatice acreditați în România. În cadrul discuțiilor, au fost reliefate interesul comun pentru consolidarea dialogului politic şi a cooperării sectoriale, precum și necesitatea unui răspuns coordonat faţă de provocările actuale la adresa păcii și a securității internaționale.

Participarea secretarului de stat Daniela Gîtman la reuniunea Grupului ambasadorilor din țările asiatice acreditați în România

De asemenea, pe fondul aniversării, în 2016, a 20 de ani de la lansarea Asia-Europe Meeting (ASEM), a fost abordat subiectul cooperării între statele europene și cele asiatice în formatul ASEM la care România participă în mod activ în domenii precum dezvoltarea regională și managementul resurselor de apă.

Răspunzând interesului ambasadorilor prezenți, secretarul de stat Daniela Gîtman a prezentat principalele obiective și inițiative de diplomație economică ale autorităţilor române în relațiile cu ţările din Asia. Oficialul MAE a evidenţiat că, în lumina legăturilor tradiţionale cu statele asiatice, bazate pe încredere reciprocă, România este interesată de o revigorare a prezenţei sale în regiune şi de dezvoltarea unor noi parteneriate economice cu acestea, adaptate evoluţiilor globale şi regionale.

Totodată, a punctat interesul special pentru componenta culturală şi educaţională a colaborării cu ţările din Asia având în vedere spaţiul pe care aceasta îl deschide pentru consolidarea legăturilor interumane. În context, a relevat faptul că România încurajează stabilirea de proiecte interuniversitare, mobilitatea de studenţi şi cadre universitare, precum şi efectuarea, de către studenţi asiatici, de studii în instituţiile româneşti de învăţământ, inclusiv prin programul de burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin Ministerul Afacerilor Externe.

Despre Ministerul Afacerilor Externe

Informaţii suplimentare:Stadiul îndeplinirii principalelor criterii tehnice de acces în programul Visa Waiver (VWP)I. Securitatea documentelor de călătorie1. Începând cu 18 ianuarie 2010, sistemul de eliberare a paşapoartelor electronice (biometrice) a devenit funcţional la nivelul întregii ţări.2. Toate documentele de călătorie emise de statul român răspund, de asemenea, unor standarde de securitate ridicate.3. Este operaţional un mecanism de transmiterea către Interpol, în termen de 24 de ore, a informaţiilor legate de paşapoartele pierdute sau furate.II. Controlul la frontierăAu fost adoptate numeroase acte normative în vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale transfrontaliere: - HG 324/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Controlul la Frontieră pentru perioada 2007-2010, conţinând măsuri de gestionare coerentă şi eficientă a frontierei de stat a României - HG 1122/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Migraţia (2007-2010), conţinând măsuri de control al migraţiei, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, acordarea de azil şi integrarea socială a străinilor - HG 1654/2006, de aprobare a Strategiei naţionale de combatere a traficului ilegal de persoane (2006-2010)III. Aspecte legate de imigraţie1. Implementarea la nivel naţional a formatului unic de permis de reşedinţă pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor terţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1030/20022. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul aziluluiIV. Acorduri de cooperare în domenii relevante semnate sau în curs de negociere cu partea americană1. Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei al SUA privind cooperarea în prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive, semnat la Bucureşti, la 15 septembrie 20082. Declaraţia între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) din România şi Departamentul Securităţii Interne din SUA privind principiile de cooperare în vederea întăririi măsurilor bilaterale de securitate pentru călătoriile internaţionale şi cerinţele Programului Visa Waiver, semnată la Washington, la 3 noiembrie 20083. Sunt în curs de finalizare negocierile cu partea americană cu privire la Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind activitatea ofiţerilor de securitate de pe aeronave (air marshals).