Participarea secretarului de stat pentru afaceri globale, Daniela Gîtman, la Conferinţa „Prevenirea extremismului violent – calea de urmat”

BUCURESTI - 8 aprilie 2016

Comunicat tip General in Politic, Social

Secretarul de stat pentru afaceri globale, Daniela Gîtman, a reprezentat România, în perioada 7-8 aprilie 2016, la Conferinţa „Prevenirea extremismului violent – calea de urmat”, organizată la Geneva, de Organizaţia Naţiunilor Unite, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe elveţian.

În cadrul segmentului la nivel înalt, oficialul român a susţinut o intervenţie în care a prezentat poziţia României privind recrudescenţa fenomenelor extremismului în lume, precum şi o parte din setul de acţiuni, proiecte şi programe pe care ţara noastră le întreprinde atât în plan naţional, cât şi în cadrul Strategiei Uniunii Europene împotriva radicalizării şi recrutării de adepţi ai extremismului.

Participarea secretarului de stat pentru afaceri globale, Daniela Gîtman, la Conferinţa „Prevenirea extremismului violent – calea de urmat”

Conferinţa a beneficiat de participarea Secretarului General ONU, Ban Ki-moon, şi a reunit peste 50 de înalţi reprezentanţi ai diplomaţiilor din Europa, Africa, Asia, America Latină şi Statele Unite ale Americii.

În marja conferinţei, Daniela Gîtman a avut întâlniri bilaterale cu Michael Moller, directorul general al Oficiului ONU din Geneva, Martin Chungong, secretarul general al Uniunii Interparlamentare, William Swing, directorul general al Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie, precum şi cu responsabili şi experţi ai Oficiului Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului.

Întrevederile au prilejuit abordarea unei largi palete de subiecte de pe agenda politică globală, cum ar fi mai buna înţelegere a fenomenelor asociate migraţiei, măsurile antiteroriste la nivel naţional şi regional, modalităţile de implementare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, rolul parlamentelor naţionale în transpunerea în legislaţii specifice a rezoluţiilor ONU din domeniul păcii şi securităţii, drepturilor omului şi dezvoltării economice şi sociale.

O temă importantă a fost reprezentată de pregătirea reuniunilor la vârf pe problematica migraţiei ce vor avea loc la Istanbul, în luna mai, şi la New York, în septembrie. Interlocutorii au apreciat în mod deosebit iniţiativa României de organizare, în luna noiembrie 2016, în marja lucrărilor Consiliului pentru Drepturile Omului, a primului Forum de promovare a valorilor democratice şi rolului generaţiilor tinere în asumarea procesului decizional.

Despre Ministerul Afacerilor Externe

Informaţii suplimentare:Stadiul îndeplinirii principalelor criterii tehnice de acces în programul Visa Waiver (VWP)I. Securitatea documentelor de călătorie1. Începând cu 18 ianuarie 2010, sistemul de eliberare a paşapoartelor electronice (biometrice) a devenit funcţional la nivelul întregii ţări.2. Toate documentele de călătorie emise de statul român răspund, de asemenea, unor standarde de securitate ridicate.3. Este operaţional un mecanism de transmiterea către Interpol, în termen de 24 de ore, a informaţiilor legate de paşapoartele pierdute sau furate.II. Controlul la frontierăAu fost adoptate numeroase acte normative în vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale transfrontaliere: - HG 324/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Controlul la Frontieră pentru perioada 2007-2010, conţinând măsuri de gestionare coerentă şi eficientă a frontierei de stat a României - HG 1122/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Migraţia (2007-2010), conţinând măsuri de control al migraţiei, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, acordarea de azil şi integrarea socială a străinilor - HG 1654/2006, de aprobare a Strategiei naţionale de combatere a traficului ilegal de persoane (2006-2010)III. Aspecte legate de imigraţie1. Implementarea la nivel naţional a formatului unic de permis de reşedinţă pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor terţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1030/20022. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul aziluluiIV. Acorduri de cooperare în domenii relevante semnate sau în curs de negociere cu partea americană1. Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei al SUA privind cooperarea în prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive, semnat la Bucureşti, la 15 septembrie 20082. Declaraţia între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) din România şi Departamentul Securităţii Interne din SUA privind principiile de cooperare în vederea întăririi măsurilor bilaterale de securitate pentru călătoriile internaţionale şi cerinţele Programului Visa Waiver, semnată la Washington, la 3 noiembrie 20083. Sunt în curs de finalizare negocierile cu partea americană cu privire la Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind activitatea ofiţerilor de securitate de pe aeronave (air marshals).