Participarea secretarului de stat pentru afaceri globale, Daniela Gîtman, la reuniunea Comitetului NATO pentru Apărare Cibernetică

BUCURESTI - 22 aprilie 2016

Comunicat tip General in Media / Publicitate, Politic

Secretarul de stat pentru afaceri globale, Daniela Gîtman, a participat ieri, 21 aprilie 2016, la reuniunea Away Day a Comitetului NATO pentru Apărare Cibernetică, organizată de Serviciul Român de Informații, la Palatul Parlamentului. Evenimentul s-a înscris pe linia demersurilor de creștere a vizibilității României la nivelul NATO, inclusiv pe dimensiunea cibernetică.

Participarea secretarului de stat pentru afaceri globale, Daniela Gîtman, la reuniunea Comitetului NATO pentru Apărare Cibernetică

În cadrul sesiunii privind contribuţia României la nivel internațional în domeniul securității cibernetice, secretarul de stat Daniela Gîtman a arătat că ţara noastră a susținut introducerea de obiective privind capabilitățile de apărare cibernetică pentru fiecare stat membru, ca parte a planificării de apărare a Alianței, precum și includerea apărării cibernetice în pregătirea, exercițiile și planificarea operațională ale NATO.

Oficialul MAE a reamintit participarea României, ca „națiune lider”, la Fondul Voluntar NATO de Asistență pentru Ucraina în domeniul apărării cibernetice. De asemenea, a reliefat susţinerea activă, de către România, a proiectului privind lansarea Parteneriatului NATO cu industria din sfera cibernetică („NATO Industry Cyber Partnership”/NCIP). În context, a arătat că proiectul pilot al Centrului de Inovare în Securitate Cibernetică/CIC, lansat în mai 2015, la București, va crea premisele conectării sale la rețeaua aflată în curs de dezvoltare la nivelul NATO.

Totodată, secretarul de stat pentru afaceri globale a arătat că, în cadrul Forumului Global pentru Expertiză Cibernetică de la Haga, MAE a susținut alăturarea României, în calitate de co-inițiator, împreună cu Olanda, Ungaria și compania Hewlett Packard, la inițiativa olandeză privind „Divulgarea Responsabilă în domeniul Securităţii Cibernetice” („Cyber Security Responsible Disclosure”). De asemenea, a menționat că MAE va organiza în toamna acestui an, cu sprijinul Centrului Național Cyberint și al CERT-RO, o reuniune la nivel de experți în domeniul „divulgării responsabile a vulnerabilităților cibernetice” în vederea promovării, în plan național și regional, a rolului acestei politici în creșterea rezilienței la atacuri cibernetice.

Secretarul de stat Daniela Gîtman a evidențiat rolul, la nivel global, deţinut de diplomație, de agențiile de „intelligence”, de ministere și alte instituţii, în pregătirea unor răspunsuri tot mai sofisticate și interdisciplinare destinate combaterii amenințărilor cibernetice actuale. Nu în ultimul rând, a arătat că există premisele pentru consolidarea cooperării NATO-UE în domeniul combaterii amenințărilor hibride, inclusiv a celor cibernetice şi a subliniat importanţa dezvoltării, în continuare, a cadrului juridic internațional în acest domeniu.

Despre Ministerul Afacerilor Externe

Informaţii suplimentare:Stadiul îndeplinirii principalelor criterii tehnice de acces în programul Visa Waiver (VWP)I. Securitatea documentelor de călătorie1. Începând cu 18 ianuarie 2010, sistemul de eliberare a paşapoartelor electronice (biometrice) a devenit funcţional la nivelul întregii ţări.2. Toate documentele de călătorie emise de statul român răspund, de asemenea, unor standarde de securitate ridicate.3. Este operaţional un mecanism de transmiterea către Interpol, în termen de 24 de ore, a informaţiilor legate de paşapoartele pierdute sau furate.II. Controlul la frontierăAu fost adoptate numeroase acte normative în vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale transfrontaliere: - HG 324/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Controlul la Frontieră pentru perioada 2007-2010, conţinând măsuri de gestionare coerentă şi eficientă a frontierei de stat a României - HG 1122/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Migraţia (2007-2010), conţinând măsuri de control al migraţiei, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, acordarea de azil şi integrarea socială a străinilor - HG 1654/2006, de aprobare a Strategiei naţionale de combatere a traficului ilegal de persoane (2006-2010)III. Aspecte legate de imigraţie1. Implementarea la nivel naţional a formatului unic de permis de reşedinţă pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor terţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1030/20022. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul aziluluiIV. Acorduri de cooperare în domenii relevante semnate sau în curs de negociere cu partea americană1. Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei al SUA privind cooperarea în prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive, semnat la Bucureşti, la 15 septembrie 20082. Declaraţia între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) din România şi Departamentul Securităţii Interne din SUA privind principiile de cooperare în vederea întăririi măsurilor bilaterale de securitate pentru călătoriile internaţionale şi cerinţele Programului Visa Waiver, semnată la Washington, la 3 noiembrie 20083. Sunt în curs de finalizare negocierile cu partea americană cu privire la Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind activitatea ofiţerilor de securitate de pe aeronave (air marshals).