Participarea secretarului de stat pentru afaceri globale, Daniela Gîtman, la reuniunea Consiliului Ministerial UE - Consiliul de Cooperare al Golfului

BUCURESTI - 19 iulie 2016

Comunicat tip General in Politic

Secretarul de stat pentru afaceri globale, Daniela Gîtman, a participat la cea de-a 25-a reuniune a Consiliului Ministerial Uniunea Europeană - Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG), care s-a desfăşurat la 18 iulie 2016, la Bruxelles.

Reuniunea a fost co-prezidată de Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate şi de ministrul afacerilor externe al Regatului Arabiei Saudite, care deţine în prezent preşedinţia CCG.

Participarea secretarului de stat pentru afaceri globale, Daniela Gîtman, la reuniunea Consiliului Ministerial UE - Consiliul de Cooperare al Golfului

În cadrul reuniunii au fost abordate subiectele de actualitate aflate pe agenda comună UE-CCG, cu accent atât pe dinamica relaţiilor dintre cele două organizaţii, cât şi pe evaluarea ultimelor evoluţii din zona extinsă a Orientului Mijlociu (Yemen, Irak, Siria, Libia, Procesul de Pace din Orientul Mijlociu etc.). A avut loc, totodată, un schimb de opinii privind o serie de problematici globale (lupta împotriva terorismului, drepturile omului).

În cadrul întrunirii a fost evidenţiat interesul ambelor părţi pentru dezvoltarea cooperării şi a dialogului politic, care să permită şi să încurajeze avansarea relaţiilor dintre statele membre UE şi CCG. În prezent, cadrul politic în baza căruia se desfăşoară colaborarea dintre cele două organizaţii este asigurat de Acordul de Cooperare semnat în 1989, pentru facilitarea şi consolidarea relaţiilor politice şi economice bilaterale.

În intervenţia susţinută pe tema Procesului de Pace din Orientul Mijlociu (PPOM), secretarul de stat Daniela Gîtman a reiterat poziţia consacrată a României de sprijinire a soluţiei celor două state. În context, a exprimat susţinerea pentru iniţiativele diplomatice internaţionale de reluare a procesului de pace, care au la bază consimţământul celor două părţi implicate, făcând referire atât la iniţiativă arabă de pace, cât şi la iniţiativa franceză lansată cu ocazia reuniunii ministeriale de la Paris (3 iunie 2016). Secretarul de stat român a salutat, totodată, publicarea, la 1 iulie 2016, a raportului Cvartetului pentru PPOM. De asemenea, a îndemnat ca cele două părţi implicate să respecte concluziile raportului şi recomandările prezentate în acest document.

În marja reuniunii, şeful delegaţiei române a avut o întrevedere cu Pierre Vimont, reprezentantul special al ministerului francez de externe pentru PPOM, pentru a discuta pe tema inițiativei Franței pe acest dosar. Secretarul de stat Daniela Gîtman a reiterat, în acest context, sprijinul pentru demersul francez și dorinţa României de a contribui la succesul acesteia, în complementaritate cu alte iniţiative internaţionale relevante, în special recomandările publicate recent de Cvartetul pentru PPOM.

Despre Ministerul Afacerilor Externe

Informaţii suplimentare:Stadiul îndeplinirii principalelor criterii tehnice de acces în programul Visa Waiver (VWP)I. Securitatea documentelor de călătorie1. Începând cu 18 ianuarie 2010, sistemul de eliberare a paşapoartelor electronice (biometrice) a devenit funcţional la nivelul întregii ţări.2. Toate documentele de călătorie emise de statul român răspund, de asemenea, unor standarde de securitate ridicate.3. Este operaţional un mecanism de transmiterea către Interpol, în termen de 24 de ore, a informaţiilor legate de paşapoartele pierdute sau furate.II. Controlul la frontierăAu fost adoptate numeroase acte normative în vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale transfrontaliere: - HG 324/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Controlul la Frontieră pentru perioada 2007-2010, conţinând măsuri de gestionare coerentă şi eficientă a frontierei de stat a României - HG 1122/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Migraţia (2007-2010), conţinând măsuri de control al migraţiei, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, acordarea de azil şi integrarea socială a străinilor - HG 1654/2006, de aprobare a Strategiei naţionale de combatere a traficului ilegal de persoane (2006-2010)III. Aspecte legate de imigraţie1. Implementarea la nivel naţional a formatului unic de permis de reşedinţă pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor terţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1030/20022. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul aziluluiIV. Acorduri de cooperare în domenii relevante semnate sau în curs de negociere cu partea americană1. Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei al SUA privind cooperarea în prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive, semnat la Bucureşti, la 15 septembrie 20082. Declaraţia între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) din România şi Departamentul Securităţii Interne din SUA privind principiile de cooperare în vederea întăririi măsurilor bilaterale de securitate pentru călătoriile internaţionale şi cerinţele Programului Visa Waiver, semnată la Washington, la 3 noiembrie 20083. Sunt în curs de finalizare negocierile cu partea americană cu privire la Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind activitatea ofiţerilor de securitate de pe aeronave (air marshals).