Primirea de către secretarul de stat pentru afaceri globale, Daniela Gîtman, a ambasadorului agreat al Republicii Coreea la Bucureşti

BUCURESTI - 7 martie 2016

Comunicat tip General in Administratie Publica, Politic

Secretarul de stat pentru afaceri globale, Daniela Gîtman, l-a primit în audienţă, astăzi, 7 martie 2016, pe Kim Eun-joong, ambasadorul agreat al Republicii Coreea, în vederea prezentării copiilor scrisorilor de acreditare în calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Coreea în România.

Primirea de către secretarul de stat pentru afaceri globale, Daniela Gîtman, a ambasadorului agreat al Republicii Coreea la Bucureşti

În cadrul întrevederii au fost trecute în revistă stadiul şi perspectivele relaţiilor bilaterale, cu accent pe importanţa consolidării dialogului politic şi a cooperării economice. Partea română a încurajat o prezenţă mai solidă a companiilor sud-coreene în economia românească, exprimând, în acest sens, speranţa că, la apropiata sesiune de la Bucureşti a Comitetului mixt de cooperare industrială dintre cele două ţări, vor fi stabilite proiecte concrete de cooperare în domeniile energetic, petrolului şi gazelor naturale, IMM-urilor, industriei de apărare, comunicaţiilor şi societăţii informaţionale.

De asemenea, cele două părţi au discutat posibilităţile de extindere a schimburilor în domeniile culturii, educaţiei, turismului şi sportului, în lumina Parteneriatului Strategic dintre România şi Republica Coreea.

Secretarul de stat Daniela Gîtman şi ambasadorul Kim Eun-joong au avut un schimb de vederi cu referire la evoluţiile recente din regiune. Oficialul român a exprimat îngrijorarea autorităţilor de la Bucureşti faţă de testele nuclear şi balistic efectuate de R.P.D. Coreeană în acest an, acţiuni care constituie o ameninţare la adresa păcii şi securităţii în Peninsula Coreeană, Asia de Nord-Est şi în lume. În context, a salutat adoptarea, la 2 martie 2016, de către Consiliul de Securitate al ONU, a rezoluţiei care impune noi sancţiuni împotriva Coreei de Nord, rezoluţie la care România a fost coautor.

Despre Ministerul Afacerilor Externe

Informaţii suplimentare:Stadiul îndeplinirii principalelor criterii tehnice de acces în programul Visa Waiver (VWP)I. Securitatea documentelor de călătorie1. Începând cu 18 ianuarie 2010, sistemul de eliberare a paşapoartelor electronice (biometrice) a devenit funcţional la nivelul întregii ţări.2. Toate documentele de călătorie emise de statul român răspund, de asemenea, unor standarde de securitate ridicate.3. Este operaţional un mecanism de transmiterea către Interpol, în termen de 24 de ore, a informaţiilor legate de paşapoartele pierdute sau furate.II. Controlul la frontierăAu fost adoptate numeroase acte normative în vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale transfrontaliere: - HG 324/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Controlul la Frontieră pentru perioada 2007-2010, conţinând măsuri de gestionare coerentă şi eficientă a frontierei de stat a României - HG 1122/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Migraţia (2007-2010), conţinând măsuri de control al migraţiei, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, acordarea de azil şi integrarea socială a străinilor - HG 1654/2006, de aprobare a Strategiei naţionale de combatere a traficului ilegal de persoane (2006-2010)III. Aspecte legate de imigraţie1. Implementarea la nivel naţional a formatului unic de permis de reşedinţă pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor terţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1030/20022. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul aziluluiIV. Acorduri de cooperare în domenii relevante semnate sau în curs de negociere cu partea americană1. Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei al SUA privind cooperarea în prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive, semnat la Bucureşti, la 15 septembrie 20082. Declaraţia între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) din România şi Departamentul Securităţii Interne din SUA privind principiile de cooperare în vederea întăririi măsurilor bilaterale de securitate pentru călătoriile internaţionale şi cerinţele Programului Visa Waiver, semnată la Washington, la 3 noiembrie 20083. Sunt în curs de finalizare negocierile cu partea americană cu privire la Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind activitatea ofiţerilor de securitate de pe aeronave (air marshals).