Anunt Implementare masura 2 Granturi pentru capital de lucru pentru S.C. Mobile Event S.R.L.

BUCURESTI - 14 aprilie 2021

Comunicat tip General in Arta & Entertainment

Societatea Mobile Event S.R.L., a început in 13.04.2021, implementarea proiectului finanțat prin măsura „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” in conformitate cu prevederile schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanța de urgență nr. 130 din 31 iulie 2020, privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.
Scopul/Obiectivul general al proiectului: ajutor de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin Măsura Granturi pentru capital de lucru, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei, Mediului de Afaceri, MEEMA și Agenția pentru IMM, în cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.
Rezultate așteptate/finale în urma implementării proiectului: mentinerea activitatii companiei pe o perioada de minim 6 luni, si menținerea sau suplimentarea numărului de angajați existenți la data înscrierii electronice pentru o perioadă de minim 6 luni de la momentul plății ajutorului financiar.

Sigle

Sigle

Proiect finanțat în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru firma Mobile Event S.R.L.

 

Societatea Mobile Event S.R.L., a început in 13.04.2021, implementarea proiectului finanțat prin măsura „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” in conformitate cu prevederile schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanța de urgență nr. 130 din 31 iulie 2020, privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19. Scopul/Obiectivul general al proiectului: ajutor de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin Măsura Granturi pentru capital de lucru, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei, Mediului de Afaceri, MEEMA și Agenția pentru IMM, în cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ  nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19. Rezultate așteptate/finale în urma implementării proiectului: mentinerea activitatii companiei pe o perioada de minim 6 luni, si menținerea sau suplimentarea numărului de angajați existenți la data înscrierii electronice pentru o perioadă de minim 6 luni de la momentul plății ajutorului financiar.

Valoare totala a proiectului: 819429,1300 Lei, din care: Valoare grant: 712546,2000 Lei Valoare cofinanțare : 106881,9300 Lei Data începerii proiectului: 13.04.2021 Durată implementare: maxim 180 zile calculate din momentul plăţii ajutorului financiar catre beneficiar Locația implementării: Tip urban - România, judeţul Bucureşti, localitatea: Municipiul Bucureşti, strada Gheorghe Ionescu Sisesti, nr. 225-245, cod poştal 013822, Vila 5. Contract de finanțare numărul: M2-7114 din data de 15.04.2021 Codul RUE al proiectului: 7114 Proiectul este cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare.

Date de contact beneficiar: Denumire firmă: S.C. Mobile Event s.r.l.

Adresă: sos. Gheorghe Ionescu Sisesti, nr. 225-245, Vila 5, sector 1, cod postal: 013822, Bucuresti, Romania

Telefon: 0722.636.174,                           

E-mail: office@mobile-event.ro Site: www.mobile-event.ro

Despre Mobile Event

Mobile Event este o companie de prestari servicii tehnice pentru evenimente.